Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Ямбол, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е Искане от Антон Станимиров Станев - упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, заведено под №247 от 02.10.2022г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се искат промени в състави на СИК в община Ямбол

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски 

 

 Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА:

В СИК 312600003 – Владимир Руменов Русев, ЕГН …………………., член

В СИК 312600006 – Антония Василева Александрова, ЕГН ………………, член

В СИК 312600007 – Радостина Павлинова Иванова, ЕГН …………………., член

В СИК 312600033 – Снежана Николаева Бабачева, ЕГН ……………………, председател

В СИК 312600088 – Ивайло Петров Петров, ЕГН ……………………, член

В ПСИК 312600103 – Антоанета Стойчева Димитрова, ЕГН ……………….., член

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

3.НАЗНАЧАВА :

В СИК 312600003 – Снежана Николаева Бабачева, ЕГН ………………….., член

В СИК 312600006 – Лина Николаева Москова, ЕГН …………………….. , член

В СИК 312600007 – Илиян Атанасов Илчев, ЕГН …………………………, член

В СИК 312600033 – Ружена Пенкова Йорданова, ЕГН ……………………., председател

В СИК 312600088 – Лидия Петрова Кьосева, ЕГН …………………………., член

В ПСИК 312600103 – Диана Вълчева Николова, ЕГН …………………, член

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 02.10.2022 в 09:43 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения