Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Ямбол, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Никола Ангелов Димитров - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, заведено под № 237/01.10.2022 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се искат промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА в:

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312600034

Ваня Василева Иванова

член

312600043

Светлан Матеев Марков

секретар

312600019

Николинка Георгиева Колева

член

312500005

Николай Радев Георгиев

Зам.-председател

312500049

Милен Динков Манолов

член

 

2.Анулира издадените по т.1 удостоверения.

  1. НАЗНАЧАВА в :

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

312600034

Ванеса Стоянова Василева

член

312600043

Ивелина Юлиянова Балчева

секретар

312600019

Димитър Петров Петров

член

312500005

Михаил Георгиев Михов

Зам.-председател

312500049

Георги Панайотов Николов

член

 

4.Издава удостоверения на назначените по т.3 лица.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на чернова на Приложение № 9-НС и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 131-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600063 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 130-НС / 02.10.2022

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК № 312600007 Община Ямбол при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения