09.07.2021

Съобщение

Meрки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Най – подходящи секции, които отговарят на изискванията на Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК /имат изградени рампи, които улесняват придвижването, като пред сградите са изградени паркинги, на които са определени места за паркиране на хора с увреждания/, са:

 Избирателна секция № 312600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша поликлиника/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ № 2;

 Избирателна секция № 312600016 в сградата ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 29;

 Адресите на останалите секции, които отговарят на изискванията на чл. 10 от ИК са:

 

 1. Избирателна секция № 312600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Тимок“ № 3;
 2. Избирателна секция № 312600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии и системи/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 2;
 3. Избирателна секция № 312600069 в сградата на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм /бивш ТХВП/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85;
 4. Избирателна секция № 312600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес в гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 2 /помещение на бивше заведение „Кафе – аперитив“/

           

            Избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването, които желаят да ползват транспорт до избраната секция за гласуване, могат да подават заявки в деня на изборите на 11.07.2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в Община Ямбол на следните телефони: 046/681116; 046/681117 и 0893373575.

                                               

 

 ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват в изборния ден  могат да правят заявки за помощ на 11.07.2021 г. от 08,00ч. до 18,00 ч. , в община Болярово на телефони :  04741/ 60-93   и    04741/ 69-32

На разположение  ще бъдат  осигурени дежурни автомобили.

 

За гр. Болярово СИК №310300001 е определена за гласуване на избиратели с физически увреждания.

 

ОБЩИНА ТУНДЖА

На територията на Община “Тунджа” са образувани 49 секционни избирателни комисии, които се помещават на първия етаж на обявените помещения. Общинската администрация предоставя телефони за връзка, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обадят, за да бъдат транспортирани до избирателната секция на 11.07.2021г. от 09.00 ч. до 18.00, както следва: 046/684277; 046/684 212; 0889 113 332.

ОБЩИНА ЕЛХОВО

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, предлагаме избирателна секция 310700002, находяща се в гр.Елхово, пл.“Христо Ботев“ №4.

Осигурен е транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването при изразено тяхно желание да гласуват в изборния ден. Заявки за ползване на транспорт за гласуване могат да се подават на телефон 047888004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Елхово, с адрес гр.Елхово, ул.“Търговска“ №13 oт 05.07.2021г. до 09.07.2021г. от 09:00 часа до 16:30 часа.

Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021г. в изборния ден могат да се подават на тел.047888004 от 09:00ч. до 18:30ч.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

За гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването е определена СИК №312200001, адрес: гр.Стралджа, ул.“Хемус“ №12 (ритуална зала).

Телефон, на който може да се правят заявки за оказване на помощ на избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването в изборния ден – 047615383 от 07:00 до 18:00 часа.

 

09.07.2021

Съобщение

Обучителни материали за секционните избирателни комисии във връзка с машинното гласуване може да видите от ТУК.

09.07.2021

Съобщение

Публикуваме Оперативен план за организацията на работата в РИК в деня преди и на датата на произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

Оперативният план може да видите от ТУК.

09.07.2021

Съобщение

Публикуваме график за получаване на Специализираните устройства за машинно гласуване от секционните избирателни комисии.

Графикът може да видите от ТУК.

29.06.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява членовете на СИК, партиите и коалициите за протоколно решение на РИК-Ямбол относно приемане на график за провеждането на обучението на СИК в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на членове на комисията, които ще провеждат обучението, а именно:

 1. Приема график за провеждането на следните обучения:

 

-  Присъствени обучения на СИК от РИК по следния график: 

 

График обучение във всички общини:

дата

ден

час

Община

Място

Секции

5.юли

Понеделник

10:00-12:00 ч.

Елхово

Зала в НЧ “Развитие“-гр.Елхово

Секции

1-29

14:00-16:00 ч.

Болярово

Зала в НЧ “Възраждане“-гр.Болярово

Секции

1-20 +

ПСИК

5.юли

Понеделник

18:00-20:00 ч.

Ямбол

Зала на общ.Ямбол

Секции

1-35

6.юли

Вторник

11:00-13:00 ч.

Тунджа

Голяма зала

в НТС Ямбол

Секции:

1,5,9,11,12,13,15,

16,18,21,23,28,29,

30,35,38,39,41,42

,45,49

ПСИК– 50,

51,52,53,54

 

13:30-15:30 ч.

Тунджа

Голяма зала

в НТС Ямбол

Секции:

2,3,4,6,7,8,10,14,

17,19,20,22,24,25,

26, 27,31,32,33,34

36,37,40,43,44,

46,47,48

7.юли

Сряда

10:00 - 12:00 ч

Стралджа

Зала на

НЧ “Просвета 1892“-гр.Стралджа

Секции

1-29 +

ПСИК

7.юли

Сряда

16:00-18:00 ч.

Ямбол

Зала на община  Ямбол

Секции

36-70

7.юли

Сряда

18:00-20:00 ч.

Ямбол

Зала на община Ямбол

Секции

71-101+ПСИК

 

 1. Определя за обучители от РИК – Ямбол – Димитър Събев, Яна Първанова и Биляна Кавалджиева.
29.06.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява избирателите, партиите и коалициите, че ще бъдат проведени демонстрационни пробни гласувания на избиратели с експериментални машини на територията на общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, при следния график:

 1. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Елхово;
 2. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Стралджа;
 3. 02.07.2021 г. 09:00-12:00 ч. пред входа на сградата на община Болярово;
 4. 02.07.2021 г. от 17:30-21:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол.
 5. 02.07.2021 г. от 17:30-21:00 ч. пред входа на сградата на Община Тунджа.
27.06.2021

Образец на бюлетина за народни представители за Изборен район №31 - Ямболски

24.06.2021

Съобщение

РИК Ямбол напомня във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г., че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:

 • Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избитатели с трайни увреждания, които не им позвояват да упражняват избирателноото си право в изборното помещение;
 • Подаване на заяление за гласуване по настоящ адрес;
 • Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели;

За целта община Ямбол ще организира дежурство до 17,30 ч. на 26 юни 2021 г. като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица,  за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

08.06.2021

Съобщение

РИК ЯМБОЛ информира:

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.

ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS - Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
08.06.2021

Съобщение

РИК ЯМБОЛ информира:

До 26 юни 2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

31.05.2021

Съобщение

РИК Ямбол уведомява средствата за масово осведомяване относно приетите правила за работа с медии:

Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.

Комуникацията с медиите се осъществява от говорителят на РИК Ямбол, по изключение от  председателят.

Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК.

Интервюта – участието на говорителя на РИК Ямбол, по изключение - на председателя, предвид усложнената епидемиологична обстановка се извършва след предварително уговорени дата и час за провеждането му. При добри метеорологични условия може да се проведе на открито пред сградата на областната администрация. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.

При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и изискванията на заповедите на министъра на здравеопазването, относно епидемиологичната обстановка.

Говорител на РИК Ямбол: Мариана Гърдева - тел. за връзка 0888707570

26.05.2021

Съобщение

РИК – Ямбол уведомява, че  партиите, коалициите и инициативните комитети подават предложения до РИК Ямбол за регистрация на кандидатски листи в срок до 8.06.2021г. – 17.00 ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 162-НС / 11.07.2021

  относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 • № 161-НС / 11.07.2021

  относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 • № 160-НС / 11.07.2021

  относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения