Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Ямбол, 25.06.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от РИК-Ямбол за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.13, предл.2 от ИК и Решение №50-НС от 20 май 2021г. на ЦИК и във връзка с писмо изх. №НС-15-483/21.06.21г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.УПЪЛНОМОЩАВА    Ани Стефанова Канева, ЕГН:………… - председател на РИК-Ямбол и Яна Михайлова Първанова, ЕГН:……….. - секретар на РИК-Ямбол, излъчени от различни партии и коалиции със следните права:

Да приемат от „Печатница на БНБ“ АД отпечатаните хартиени бюлетини за Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за  народни представители на 11 юли 2021г. и осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините до определеното за съхранението им помещение в гр.Ямбол.

Упълномощените лица имат право да получат бюлетините за изборния район и да подписват приемателните протоколи, както и всички други необходими документи за приемането и съхранението на бюлетините.

2.Информация за имената, ЕГН и телефон на упълномощените от Районна избирателна комисия – Ямбол лица да се изпрати на Централна избирателна комисия и на „Печатница на БНБ“ АД.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения