Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Ямбол, 21.06.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на ПСИК на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната й номерация и определяне на числения й състав при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РИК-Ямбол е депозирана Заповед № З-483/21.06.2021г. на кмета на Община Стралджа, заведена под № 72/21.06.2021г. във входящия регистър на РИК-Ямбол, с която е образувана една избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Стралджа. Със същата заповед са определени и номера и адреса на ПСИК. Постъпило е и електронно писмо от общината с вх. № 73/21.06.21г. на РИК-Ямбол, с което информира комисията за броя на избирателите, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до момента, а именно – 15 броя.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.90, ал.1, чл.92, ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Р Е Ш И:

1.Определя 1 (един) брой избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Стралджа при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

2.Формира и утвърждава единния номер на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Стралджа, както следва:

ПСИК №

Населено място

Адрес

312200030

гр. Стралджа

ул. „Хемус“ №67 – Център за обществена подкрепа /сграда № 2 в двора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 

3.Определя числения състав на ПСИК – брой членове – 6 (шест).

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 21.06.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения