Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 49-НС
Ямбол, 21.06.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на Коалиция ГЕРБ - СДС на територията на община Тунджа и община Елхово за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление от Златинка Георгиева Джукелова - преупълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС –  заведено под № 71 от 21.06.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа и община Елхово. Към заявлението са приложени 9 бр. удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение № 124/26.05.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312500001 – Георги Константинов Костов с ЕГН: ……….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500001  – Дора Колева Тонева с ЕГН:…………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500008 – Дона Андонова Минчева ЕГН: ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500022 – Милка Стоянова Маркова с ЕГН:…………… – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500022  – Христо Димитров Панчев с ЕГН:……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500034 – Надя Неделчева Недкова с ЕГН:…………….. –секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500014 – Стефан Илиев Митев с ЕГН:……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №310700014 – Нели Колева Костадинова с ЕГН: …………. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №310700014  – Марина Пейчева Михалева с ЕГН:…………. – член и анулира издаденото удостоверение;

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312500001  – Милка Стоянова Маркова с ЕГН: ………….– председател и издава удостоверение;

в СИК №312500001  – Христо Димитров Панчев с ЕГН: ………….. – член и издава удостоверение;

в СИК №312500008 – Елена Красимирова Гарелова с ЕГН: ………… – член и издава удостоверение;

в СИК №312500022  – Дора Колева Тонева с ЕГН: ………… - председател и издава удостоверение;

в СИК №312500022  – Соня Недялкова Стоянова с ЕГН: ………… - член и издава удостоверение;

в СИК №312500034 – Керка Тотева Кънева с ЕГН: ………… - секретар и издава удостоверение;

в СИК №312500014 – Стефан Колев Колев с ЕГН: …………. - член и издава удостоверение;

в СИК №310700014 – Станчо Георгиев Митев с ЕГН …………. - секретар и издава удостоверение;

в СИК №310700014  – Иво Стоянов Костадинов с ЕГН: …………….. - член и издава удостоверение;

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 21.06.2021 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения