Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Ямбол, 21.06.2021

ОТНОСНО: изменение на Решение № 44-НС от 18.06.2021 г. за определяне броя на ПСИК на територията на Община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РИК Ямбол е постъпило искане от Община Тунджа, заведено с вх.№ 70 от 21.06.2021 г. за изменение на Решение № 44-НС от 18.06.2021 г. за определяне броя на ПСИК на територията на Община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в частта за териториалния обхват на ПСИК № 312500052, поради допусната техническа грешка в Заповед на Кмета на Община Тунджа с №  РД-07-0777 от 16.06.2021 г. Към  искането е приложена Заповед на Кмета на Община Тунджа № РД – 07- 0800 от 21.06.2021 г.

На основание чл.72 ал.1 т.1, т.6 от ИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

Р Е Ш И :

ДОПУСКА изменение в т.2 на  Решение № 44-НС от 18.06.2021 г.  за определяне броя на ПСИК на територията на Община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, формиране и утвърждаване на единната им номерация и определяне на числения им състав, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., в  частта относно териториалния обхват на ПСИК № 312500052, като го допълва със с.Калчево.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 21.06.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения