Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Ямбол, 21.06.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК на партия ДПС на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление от Юсеин Хасан Ахмед - упълномощен представител на ПП „ДПС“ –  заведено под № 66 от 19.06.2021г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа. Към заявлението са приложени 11 бр. удостоверения на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и  Решение №124/26.05.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА

в СИК №312500027 – Йочка Димитрова Василева с ЕГН: ……………….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500021  – Ивелин Манчев Топалов с ЕГН:………………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500041 – Сашо Манчев Топалов с ЕГН: …………………– член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500005 – Пенка Русева  Кръстева с ЕГН: ………………. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500009  – Теодора Иванова Георгиева с ЕГН:……………. – председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500010 – Радка Бойчева Димитрова с ЕГН: ……………….– член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500014 – Донка Василева Пенева с ЕГН:…………… – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500025 – Галина Ангелова Пенева с ЕГН: ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500026  – Ламбо Бонков Пенев с ЕГН:…………….. – зам.председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500033 – Мария-Кристина Янкова Боянина с ЕГН: ………….–  председател и анулира издаденото удостоверение;

в СИК №312500043 – Юсеин Азисов Якубов с ЕГН:……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

 

 

 

2.НАЗНАЧАВА :

в СИК №312500027  – Анелия Иванова Димова с ЕГН: …………… – председател и издава удостоверение;

в СИК №312500021  – Цветелина Марианова Димитрова с ЕГН:…………… – член и издава удостоверение;

в СИК №312500041 – Лидия Атанасова Иванова с ЕГН:………….. – член и издава удостоверение;

в СИК №312500005 – Радка Милева Радева с ЕГН:…………….. - председател и издава удостоверение;

в СИК №312500009 – Радка Бойчева Димитрова с ЕГН: ……………..– председател и издава удостоверение;

в СИК №312500010 - Елка Андреева Ангелова с ЕГН:………….. - член и издава удостоверение;

в СИК №312500014 - Петър Георгиев Константинов с ЕГН:……………..- член и издава удостоверение;

в СИК №312500025 - Димитър Валентинов Димитров с ЕГН:…………….- член и издава удостоверение;

в СИК №312500026 – Пламен Николов Николов с ЕГН:…..- зам.председател и издава удостоверение;

в СИК №312500033 - Стефан Цонев Цонев ЕГН:……………….-председател и издава удостоверение;

в СИК №312500043 - Кристиян Желев Желев с ЕГН:…………….- член и издава удостоверение;

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 21.06.2021 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения