Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Ямбол, 31.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции на община Елхово и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в Тридесет и първи изборен район-Ямболски за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г

По електронната поща на РИК-Ямбол е постъпила справка за брой избиратели по секции в община Елхово, заведено под вх.№.21/31.05.2021г. във входящия дневник на РИК Ямбол. В същата е посочен броя избиратели във всяка избирателна секция на територията на общината.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1, чл.92, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс и т.2 на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски,

Р Е Ш И:

1.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на община Елхово, както следва: 

 

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Елхово

гр. Елхово

310700001

676

9

Елхово

гр. Елхово

310700002

714

9

Елхово

гр. Елхово

310700003

710

9

Елхово

гр. Елхово

310700004

918

9

Елхово

гр. Елхово

310700005

827

9

Елхово

гр. Елхово

310700006

926

9

Елхово

гр. Елхово

310700007

808

9

Елхово

гр. Елхово

310700008

929

9

Елхово

гр. Елхово

310700009

845

9

Елхово

гр. Елхово

310700010

946

9

Елхово

гр. Елхово

310700011

882

9

Елхово

с. Бояново и с. Стройно

310700012

506

9

Елхово

с. Борисово

310700013

57

7

Елхово

с. Жребино

310700014

91

7

Елхово

с. Добрич

310700015

65

7

Елхово

с. Чернозем

310700016

44

6

Елхово

с. Маломирово и  с. Славейково

310700017

282

7

Елхово

с. Раздел

310700018

157

7

Елхово

с. Голям Дервент

310700019

49

6

Елхово

с. Лалково

310700020

51

7

Елхово

с. Кирилово

310700021

185

7

Елхово

с. Изгрев

310700022

429

7

Елхово

с.Пчела

310700023

332

7

Елхово

с. Малък манастир

310700024

392

7

Елхово

с.Трънково

310700025

108

7

Елхово

с.Гранитово

310700026

434

7

Елхово

с.Мелница  и с. Малко Кирилово

310700027

201

7

Елхово

с. Лесово

310700028

434

7

Елхово

с. Вълча поляна

310700029

56

7

 

2.Определя разпределение на местата и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Елхово за съответните политически партии и коалиции, както следва: 

Партия / Коалиция

Общ брой места в СИК

От тях в ръководството на

СИК

КП ,,ГЕРБ-СДС"

60

27

ПП ,,Има такъв народ"

42

18

КП ,,БСП за България"

35

16

ПП ,,ДПС"

30

11

КП ,,Демократична България - обединение"

29

10

КП „Изправи се! Мутри вън!

29

5

ОБЩО

225

87

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 31.05.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционeн протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 161-НС / 11.07.2021

    относно: Приемане на резултати от секционни протоколи на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

  • № 160-НС / 11.07.2021

    относно: Продължаване гласуването в СИК 310700002 с хартиени бюлетини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

всички решения