ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Стоян Йорданов Стоянов001/16.05.2019
Диман Колев Димитров002/16.05.2019
Тодор Господинов Тодоров003/16.05.2019
Нели Кръстева Стоянова006/16.05.2019
Румен Христов Иванов007/20.05.2019
Исус Тодоров Тодоров009/20.05.2019
Огнян Сашев Огнянов011/20.05.2019
Димитър Александров Александров012/20.05.2019
Сергей Георгиев Атанасов013/20.05.2019
Андон Стоянов Стефанов014/20.05.2019
Михаил Иванов Кирилов015/20.05.2019
Минчо Иванов Атанасов016/20.05.2019
Димитър Петков Димитров017/20.05.2019
Димитър Андонов Василев018/20.05.2019
Димитър Иванов Атанасов019/20.05.2019
Стефан Русков Василев021/20.05.2019
Николай Иванов Ангеловски026/20.05.2019
Теодора Станимирова Иванова027/20.05.2019
Милица Станимирова Иванова028/20.05.2019
Марин Николаев Георгиев029/20.05.2019
Христо Желев Желев032/20.05.2019
Мария Христова Желева033/20.05.2019
Мирослав Господинов Найденов035/20.05.2019
Венелин Мартинов Пастармаджиев036/20.05.2019
Живка Димитрова Стоева037/20.05.2019
Милен Стоев Стоев039/20.05.2019
Стойо Калев Стоев040/20.05.2019
Милен Великов Димитров042/20.05.2019
Петър Радев Петров044/20.05.2019
Екатерина Любомирова Спасова045/20.05.2019
Янчо Неделчев Гинев046/20.05.2019
Неделчо Киров Гинев047/20.05.2019
Таня Михайлова Гинева048/20.05.2019
Михаил Неделчев Гинев049/20.05.2019
Янина Бончева Стефанова050/20.05.2019
Таньо Николов Димитров054/20.05.2019
Радка Вълкова Димитрова056/20.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения