ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Асен Янев Моллов1/23.05.2019г.
Ваклена Кънчева Колева2/23.05.2019г.
Стефан Димов Хубенов3/23.05.2019г.
Злата Желязкова Тенева003/23.05.2019г.
Тодор Жеков Василев004/23.05.2019г.
Валентин Стоянов Бандров005/23.05.2019г.
Андон Стойчев Събев006/23.05.2019г.
Петър Стефанов Бараков007/23.05.2019г.
Минка Христова Баракова008/23.05.2019г.
Христина Петрова Христова009/23.05.2019г.
Нели Нейчева Колева010/23.05.2019г.
Цветанка Генчева Аркалиева011/23.05.2019г.
Христо Петров Аркалиев012/23.05.2019г.
Стойко Атанасов Ташев024/23.05.2019г.
Ангелинка Стойчева Желязкова026/23.05.2019г.
Желязко Димитров Шопов028/23.05.2019г.
Господин Тенев Атанасов029/23.05.2019г.
Велина Павлова Татарова030/23.05.2019г.
Мария Стойкова Ташева031/23.05.2019г.
Иван Славов Стайков039/23.05.2019г.
Сийка Костадинова Тодорова043/23.05.2019г.
Пенка Костадинова Хубенова040/23.05.2019г.
Петя Иванова Хубенова041/23.05.2019г.
Любомир Иванов Лесев042/23.05.2019г.
Надежда Георгиева Кабакова042/23.05.2019г.
Пламен Цветанов Петров044/23.05.2019г.
Недялка Йорданова Ангелова050/23.05.2019г.
Недка Христова Карска5/23.05.2019г.
Атанас Стойчев Събев061/23.05.2019г.
Жельо Иванов Стефанов060/23.05.2019г.
Петър Георгиев Петков062/23.05.2019г.
Панайот Стефанов Николов063/23.05.2019г.
Димитрина Георгиева Димова066/23.05.2019г.
Георги Стоянов Димов065/23.05.2019г.
Илия Панайотов Стефанов064/23.05.2019г.
Никола Атанасов Пейчев067/23.05.2019г.
Пламена Танева Танева068/23.05.2019г.
Ангел Бонев Бонев069/23.05.2019г.
Жана Петрова Статева070/23.05.2019г.
Мартин Миленов Тодоров071/23.05.2019г.
Мартина Христова Жекова072/23.05.2019г.
Георги Дженков Георгиев018/23.05.2019г.
Диян Георгиев Георгиев019/23.05.2019г.
Фаня Боянова Стоилова020/23.05.2019г.
Стоянка Димитрова Димитрова021/23.05.2019г.
Петър Ангелов Петров022/23.05.2019г.
Христо Иванов Иванов023/23.05.2019г.
Вълчо Тодоров Янков033/23.05.2019г.
Асен Христов Иванов034/23.05.2019г.
Минка Асенова Иванова045/23.05.2019г.
Асен Иванов Асенов046/23.05.2019г.
Асен Ангелов Пашов047/23.05.2019г.
Илия Димитров Иванов048/23.05.2019г.
Васил Христов Димов049/23.05.2019г.
Калинка Стоянова Косева059/23.05.2019г.
Петър Йорданов Йорданов016/23.05.2019г.
Маргарита Кръстева Георгиева017/23.05.2019г.
Атанас Тодоров Георгиев4/23.05.2019г.
Стоян Тодоров Георгиев002/23.05.2019г.
Яна Георгиева Димитрова027/23.05.2019г.
Атанас Йорданов Атанасов035/23.05.2019г.
Иван Йорданов Балъкчиев036/23.05.2019г.
Димитър Златанов Георгиев037/23.05.2019г.
Въльо Петков Вълев038/23.05.2019г.
Иван Вълчев Вандев001/23.05.2019г.
Тинка Александрова Кръстева013/23.05.2019г.
Вельо Маринов Велев014/23.05.2019г.
Величка Монева Ангелова025/23.05.2019г.
Стефка Стефанова Георгиева032/23.05.2019г.
Яни Асенов Моллов051/23.05.2019г.
Ана Димитрова Моллова052/23.05.2019г.
Галя Янева Николова053/23.05.2019г.
Йордан Николаев Николов054/23.05.2019г.
Николай Йорданов Николов055/23.05.2019г.
Антон Асенов Моллов056/23.05.2019г.
Стоян Ганчев Ганчев057/23.05.2019г.
Юлия Атанасова Бочукова058/23.05.2019г.
Щилиян Петков Андонов080/23.05.2019г.
Енчо Симеонов Енев081/23.05.2019г.
Ивелин Георгиев Стоянов073/23.05.2019г.
Георги Стоянов Георгиев074/23.05.2019г.
Радостин Кънчев Кънев075/23.05.2019г.
Генади Атанасов Ставрев076/23.05.2019г.
Даниела Иванова Йорданова077/23.05.2019г.
Мирела Живкова Желева078/23.05.2019г.
Соня Александрова Ангелова079/23.05.2019г.
Николай Станимиров Енев082/23.05.2019г.

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения