ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Величка Стоянова Петрова9/21.05.2019 г.
Неда Толева Кремъкова10/21.05.2019 г.
Георги Панайотов Георгиев11/21.05.2019 г.
Тройка Иванова Тончева12/21.05.2019 г.
Маринка Дончева Шопова13/21.05.2019 г.
Славка Трифонова Пергелова14/21.05.2019 г.
Тончо Колев Тончев15/21.05.2019 г.
Станчо Жеков Ненчев16/21.05.2019 г.
Пенка Захариева Бояджиева17/21.05.2019 г.
Минка Станчева Иванова18/21.05.2019 г.
Радомир Стоянов Ангелов19/21.05.2019 г.
Дончо Темелков Дончев20/21.05.2019 г.
Ганка Петкова Кръстева21/21.05.2019 г.
Невена Стоянова Димитрова22/21.05.2019 г.
Цветан Стефанов Цонев23/21.05.2019 г.
Иван Атанасов Точев24/21.05.2019 г.
Пенка Петкова Иванова25/21.05.2019 г.
Марийка Неделчева Колева26/21.05.2019 г.
Диян Асенов Андреев27/21.05.2019 г.
Димитър Жеков Желев28/21.05.2019 г.
Иван Митев Георгиев29/21.05.2019 г.
Таньо Тодоров Танев30/21.05.2019 г.
Янка Колева Върбанова31/21.05.2019 г.
Михо Манев Михов32/21.05.2019 г.
Мария Атанасова Павлова33/21.05.2019 г.
Васил Иванов Василев34/21.05.2019 г.
ДОНА ТОДОРОВА ДИЯНОВА35/21.05.2019 г.
Димка Маринова Тонева36/21.05.2019 г.
Калинка Недялкова Вълчева37/21.05.2019 г.
Димка Георгиева Каравичева38/21.05.2019 г.
Мария Желева Червенкова39/21.05.2019 г.
Дина Георгиева Петрова40/21.05.2019 г.
Ваня Божанова Червенкова41/21.05.2019 г.
Георги Колев Димитров42/21.05.2019 г.
Руска Колева Динева43/21.05.2019 г.
Симеон Георгиев Симеонов44/21.05.2019 г.
Желяза Желязкова Иванова45/21.05.2019 г.
Диана Драгнева Иванова46/21.05.2019 г.
Катя Георгиева Георгиева47/21.05.2019 г.
Росица Димитрова Ганева48/21.05.2019 г.
Димитринка Димитрова Граматикова49/21.05.2019 г.
Милан Сарандев Миланов50/21.05.2019 г.
Веселин Тодоров Семерджиев51/21.05.2019 г.
Петранка Никова Караманова52/21.05.2019 г.
Елко Жеков Елков53/21.05.2019 г.
Антоанета Георгиева Атанасова54/21.05.2019 г.
Йорданка Динева Драгнева55/21.05.2019 г.
Пепа Илиева Ангелова56/21.05.2019 г.
Костадинка Стоянова Димитрова57/21.05.2019 г.
Славка Кънева Георгиева58/21.05.2019 г.
Мария Петрова Буикова59/21.05.2019 г.
Николай Михайлов Пейчев60/21.05.2019 г.
Иван Димитров Гочев61/21.05.2019 г.
Георги Недялков Русев62/21.05.2019 г.
Величка Георгиева Стратиева63/21.05.2019 г.
Антоанета Иванова Колева64/21.05.2019 г.
Владислав Запринов Угринов65/21.05.2019 г.
Ваня Кръстева Кръстева66/21.05.2019 г.
Руска Георгиева Танчева67/21.05.2019 г.
Живка Петрова Атанасова68/21.05.2019 г.
Николина Тотева Баджакова69/21.05.2019 г.
Гина Георгиева Василева70/21.05.2019 г.
Бонка Петрова Иванова71/21.05.2019 г.
Иванка Тенева Колева72/21.05.2019 г.
Павлин Митков Наумов73/21.05.2019 г.
Румен Митков Наумов74/21.05.2019 г.
Димо Димов Димитров75/21.05.2019 г.
Константин Щилиянов Карагеоргиев76/21.05.2019 г.
Деляна Николаева Узунова77/21.05.2019 г.
Стойчо Вълчев Христов78/21.05.2019 г.
Тончо Тодоров Иванов79/21.05.2019 г.
Живка Великова Стоянова80/21.05.2019 г.
Ради Димов Стефанов81/21.05.2019 г.
Венета Христова Еманоилова-Петрова82/21.05.2019 г.
Анна Юлиянова Танчева83/21.05.2019 г.
Живка Димитрова Иванова84/21.05.2019 г.
Сениха Алишева Тодорова85/21.05.2019 г.
Радостин Господинов Райчев86/21.05.2019 г.
Дора Иванова Нейчева87/21.05.2019 г.
Румяна Димова Илиева88/21.05.2019 г.
Пенка Стоянова Иванова89/21.05.2019 г.
Наталия Николаева Костова90/21.05.2019 г.
Стойка Колева Атанасова91/21.05.2019 г.
Иринка Кирова Енчева92/21.05.2019 г.
Петър Димитров Събев93/21.05.2019 г.
Дарина Христова Карчева94/21.05.2019 г.
Златка Николова Касидова95/21.05.2019 г.
Станимир Иванов Иванов96/21.05.2019 г.
Стоянка Петрова Вълчева97/21.05.2019 г.
Румен Димитров Панайотов98/21.05.2019 г.
Гергана Колева Георгиева99/21.05.2019 г.
Софка Стойкова Тодорова100/21.05.2019 г.
Генчо Петров Генчев101/21.05.2019 г.
Антоанета Иванова Гиргинова102/21.05.2019 г.
Георги Димитров Господинов103/21.05.2019 г.
Янка Георгиева Куманова104/21.05.2019 г.
Янка Ангелова Митева105/21.05.2019 г.
Милена Костадинова Желева106/21.05.2019 г.
Димитрина Димова Андонова107/21.05.2019 г.
Христо Стамов Христов108/21.05.2019 г.
Йорданка Желязкова Иванова109/21.05.2019 г.
Ивелина Колева Христова110/21.05.2019 г.
Милка Костадинова Янакиева111/21.05.2019 г.
Стоянка Стоянова Раднева112/21.05.2019 г.
Жана Иванова Манчева113/21.05.2019 г.
Неда Михалева Димитрова114/21.05.2019 г.
Виолета Христова Костадинова115/21.05.2019 г.
Нели Петкова Бакърджиева116/21.05.2019 г.
Тодорка Георгиева Иванова117/21.05.2019 г.
Донка Митева Желева118/21.05.2019 г.
Иванка Янкова Ангелова119/21.05.2019 г.
Мария Великова Йорданова120/21.05.2019 г.
Снежана Георгиева Колева121/21.05.2019 г.
Борис Джендов Борисов122/21.05.2019 г.
Иванка Стоянова Нейкова123/21.05.2019 г.
Николай Иванов Колев124/21.05.2019 г.
Марианка Василева Митева125/21.05.2019 г.
Георги Господинов Господинов126/21.05.2019 г.
Недялко Костадинов Пантелеев127/21.05.2019 г.
Гена Илиева Кючукова-Тодорова128/21.05.2019 г.
Жеко Георгиев Николов129/21.05.2019 г.
Златка Атанасова Добрева130/21.05.2019 г.
Сийка Господинова Дякова131/21.05.2019 г.
Божидар Ефтим Важаров132/21.05.2019 г.
Марийка Атанасова Иванова133/21.05.2019 г.
Пенка Георгиева Коева134/21.05.2019 г.
Стефана Христова Дичева135/21.05.2019 г.
Атанас Жечев Каравелов136/21.05.2019 г.
Светлозар Славов Събев137/21.05.2019 г.
Пею Георгиев Пеев138/21.05.2019 г.
Милчо Бенев Делев139/21.05.2019 г.
Даринка Владимирова Атанасова140/21.05.2019 г.
Вълчо Димитров Иванов141/21.05.2019 г.
Драган Георгиев Янев142/21.05.2019 г.
Дженко Иванов Тодоров143/21.05.2019 г.
Стойка Желязкова Жекова144/21.05.2019 г.
Таня Тодорова Панайотова145/21.05.2019 г.
Иванка Петкова Панайотова146/21.05.2019 г.
Здравка Петкова Панайотова147/21.05.2019 г.
Христо Стойчев Панайотов148/21.05.2019 г.
Пенка Янева Петрова149/21.05.2019 г.
Драган Митев Драганов150/21.05.2019 г.
Васил Атанасов Ангелов151/21.05.2019 г.
Атанас Стайков Ангелов152/21.05.2019 г.
Петранка Желева Станева153/21.05.2019 г.
Веселин Велков Велков154/21.05.2019 г.
Тодор Ганев Тодоров155/21.05.2019 г.
Христо Стоянов Николов156/21.05.2019 г.
Иван Петров Ефев157/21.05.2019 г.
Никола Димов Бонев158/21.05.2019 г.
Михаил Николов Киров159/21.05.2019 г.
Христо Стоянов Стоянов160/21.05.2019 г.
Сава Илиев Киряков161/21.05.2019 г.
Николай Тончев Колев162/21.05.2019 г.
Блага Димитрова Георгиева163/21.05.2019 г.
Георги Димитров Георгиев164/21.05.2019 г.
Атанас Димитров Попов165/21.05.2019 г.
Димитър Георгиев Биволаров166/21.05.2019 г.
Донка Атанасова Георгиева167/21.05.2019 г.
Йовка Драгоева Иванова168/21.05.2019 г.
Кирил Стоянов Киров169/21.05.2019 г.
Живка Тодорова Кафеджиева170/21.05.2019 г.
Славка Иванова Дражева171/21.05.2019 г.
Златка Тодорова Ангелова172/21.05.2019 г.
Петър Димитров Камбуров173/21.05.2019 г.
Маргарита Жекова Гочева174/21.05.2019 г.
Ирина Йорданова Илиева175/21.05.2019 г.
Николай Великов Стоянов176/21.05.2019 г.
Иван Манолов Димитров177/21.05.2019 г.
Митко Стоянов Щефелев178/21.05.2019 г.
Иван Атанасов Иванов179/21.05.2019 г.
Милен Динев Динев180/21.05.2019 г.
Мария Иванова Банкова181/21.05.2019 г.
Димитър Петров Димитров182/21.05.2019 г.
Стоян Димитров Стоянов183/21.05.2019 г.
Гроздан Монев Гроздев184/21.05.2019 г.
Христо Иванов Панайотов186/21.05.2019 г.
Атанаска Кирова Георгиева187/21.05.2019 г.
Никола Стоянов Вълканов188/21.05.2019 г.
Коста Николов Костов189/21.05.2019 г.
Марийка Динева Динева190/21.05.2019 г.
Стайко Стоянов Стайков191/21.05.2019 г.
Марин Стайков Ганев192/21.05.2019 г.
Димитър Радев Димитров193/21.05.2019 г.
Таня Иванова Митева194/21.05.2019 г.
Желязко Ненчев Недялков195/21.05.2019 г.
Димитър Тодоров Кръстев196/21.05.2019 г.
Митка Янакиева Зотова197/21.05.2019 г.
Стоянка Колева Павлова198/21.05.2019 г.
Веселин Стоянов Енчев199/21.05.2019 г.
Илиян Николов Георгиев200/21.05.2019 г.
Дянка Славова Петрова201/21.05.2019 г.
Диньо Колев Динев202/21.05.2019 г.
Слав Тодоров Тодоров203/21.05.2019 г.
Димка Динева Ангелова204/21.05.2019 г.
Димитринка Колева Йорданова205/21.05.2019 г.
Симон Димитров Петров206/21.05.2019 г.
Петранка Димитрова Събева207/21.05.2019 г.
Дияна Гочева Маринова208/21.05.2019 г.
Радка Йовчева Петкова209/21.05.2019 г.
Красимир Димов Борисов210/21.05.2019 г.
Снежана Павлова Тодорова211/21.05.2019 г.
Димитър Йовчев Димитров212/21.05.2019 г.
Иван Монев Михайлов213/21.05.2019 г.
Петко Куртев Петков214/21.05.2019 г.
Недялка Русинова Пенчева215/21.05.2019 г.
Марийка Христова Вълчева216/21.05.2019 г.
Николай Петров Лесев217/21.05.2019 г.
Димитър Петров Елекчиев218/21.05.2019 г.
Стефана Иванова Радкова219/21.05.2019 г.
Зита Василева Тотева220/21.05.2019 г.
Гено Стоянов Генов221/21.05.2019 г.
Господин Демирев Атанасов222/21.05.2019 г.
Елена Георгиева Петрова223/21.05.2019 г.
Неделчо Стефанов Стоянов224/21.05.2019 г.
Станка Йовчева Зевзекова225/21.05.2019 г.
Явор Златков Брънков226/21.05.2019 г.
Денка Колева Петрова-Костова227/21.05.2019 г.
Румяна Филипова Тропчева228/21.05.2019 г.
Татяна Петкова Петкова229/21.05.2019 г.
Мария Георгиева Янева230/21.05.2019 г.
Стефан Огнянов Бакърджиев 231/21.05.2019 г
Захари Николов Захариев232/21.05.2019 г.
Иван Йорданов Йорданов 233/21.05.2019 г
Петя Иванова Панайотова234/21.05.2019 г.
Ананий Георгиев Младенов 235/21.05.2019 г
Георги Иванов Янков236/21.05.2019 г.
Таня Иванова Мъндева 237/21.05.2019 г
Иван Димитров Георгиев 238/21.05.2019 г
Росица Георгиева Георгиева 239/21.05.2019 г.
Йорданка Велчева Атанасова240/21.05.2019 г.
Жельо Димитров Александров185/21.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения