ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Елена Димитрова Митева 1/15.05.2019г.
Ганка Петрова Иванова 2/15.05.2019г.
Станка Атанасова Димитрова 3/15.05.2019г.
Стоян Георгиев Иванов 4/15.05.2019г.
Динко Енев Петков 5/15.05.2019г.
Марийка Димитрова Кирова 6 /15.05.2019г.
Жана Павлова Борева 7/15.05.2019г.
Иван Стоилов Стоянов 8/15.05.2019г.
Веселин Вълчев Димитров 9/15.05.2019г.
Гичо Димитров Стоянов10/15.05.2019г.
Жана Атанасова Георгиева11/15.05.2019г.
Валентина Георгиева Михова12/15.05.2019г.
Кера Милкова Маринова13/15.05.2019г.
Дана Господинова Иванова15/15.05.2019г.
Тодор Иванов Налбантов17/15.05.2019г.
Петя Димитрова Петрова18/15.05.2019г.
Величка Георгиева Мартинова19/15.05.2019г.
Стоян Пейчев Динев20/15.05.2019г.
Валентин Йорданов Вълчев21/15.05.2019г.
Силвия Пейчева Илиева22/15.05.2019г.
Ивелина Йорданова Илчева23/15.05.2019г.
Миглена Костадинова Христова24/15.05.2019г.
Таня Павлова Павлова25/15.05.2019г.
Петър Стоянов Петров26/15.05.2019г.
Стоян Иванов Петров30/15.05.2019г.
Динка Тенева Гърдева31/15.05.2019г.
Пламен Димитров Иванов32/15.05.2019г.
Пейо Костов Пеев33/15.05.2019г.
Димитринка Красимирова Методиева34/15.05.2019г.
Йорданка Славова Русенова35/15.05.2019г.
Христо Димитров Христов36/15.05.2019г.
Йордан Атанасов Данев37/15.05.2019г.
Ангел Радулов Радулов38/15.05.2019г.
Иван Енев Енев50/16.05.2019г.
Илияна Георгиева Кръстева51/16.05.2019г.
Атанас Георгиев Янков52/16.05.2019г.
Еленка Ангелова Янкова53/16.05.2019г.
Йовчо Петров Стоянов54/16.05.2019г.
Йордан Парушев Йорданов55/16.05.2019г.
Мария Петева Чалова56/16.05.2019г.
Милена Стоянова Жекова57/16.05.2019г.
Мария Александрова Георгиева61/17.05.2019г.
Станислава Константинова Георгиева62/17.05.2019г.
Ангел Димчев Дросев63/17.05.2019г.
Богомил Минчев Иванов65/17.05.2019г.
Димо Иванов Димов71/18.05.2019г.
Иванка Нейчева Димова72/18.05.2019г.
София Димитрова Чапкънова73/18.05.2019г.
Велина Пейчева Казакова74/18.05.2019г.
Бойка Иванова Чапкънова75/18.05.2019г.
Димитър Георгиев Димитров76/18.05.2019г.
Румяна Господинова Михалева77/18.05.2019г.
Тодор Драгиев Михалев82/18.05.2019г.
Драгия Делчев Михалев81/18.05.2019г.
Дяна Георгиева Дучева80/18.05.2019г.
Пламена Атанасова Маринова79/18.05.2019г.
Николина Стоянова Тенева86/19.05.2019г.
Мария Георгиева Костадинова87/19.05.2019г.
Мариела Христова Димитрова88/19.05.2019г.
Елена Христова Бончева89/19.05.2019г.
Ванеса Маринова Вълкова90/19.05.2019г.
Михаела Илиева Михнева91/19.05.2019г.
Божил Венков Божилов92/19.05.2019г.
Петя Кънчева Кънева93/19.05.2019г.
Даниела Красимирова Гатева94/19.05.2019г.
Калоян Младенов Гатев95/19.05.2019г.
Вълка Василева Ганева96/19.05.2019г.
Донка Николова Иванова97/19.05.2019г.
Станислав Димитров Ангелов98/19.05.2019г.
Иванка Атанасова Цонева99/19.05.2019г.
Пламен Янакиев Панайотов100/19.05.2019г.
Цветан Иванов Димитров101/19.05.2019г.
Веселин Калоянов Стаматов102/19.05.2019г.
Димитър Андреев Чилиев103/19.05.2019г.
Бахрие Гюлистанова Стоянова104/19.05.2019г.
Стоян Жечев Тенев105/19.05.2019г.
Пенка Димитрова Илиева106/19.05.2019г.
Маргарита Тодорова Илиева107/19.05.2019г.
Кристина Миткова Славова108/19.05.2019г.
Катерина Стоянова Иванова109/19.05.2019г.
Пенка Иванова Джеджева110/19.05.2019г.
Калчо Георгиев Калев111/19.05.2019г.
Христо Славов Славов112/19.05.2019г.
Станка Ненова Стоянова113/19.05.2019г.
Силвия Господинова Филипова114/19.05.2019г.
Веселина Господинова Добрева115/19.05.2019г.
Светла Живкова Граматикова116/19.05.2019г.
Стефка Радева Стоянова39/15.05.19г.
Петя иванова кирова117/19.05.2019
Любомир Иванов Йорданов82/18.05.2019
Стоян Петров Колев83/18.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения