Движение за права и свободи - ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Иван Димов Тенев1/20.05.2019
Минка Йорданова Георгиева2/20.05.2019
Димитър Иванов Тенев3/20.05.2019
Георги Христов Иванов4/20.05.2019
Илия Христов Димитров5/20.05.2019
Христо Димитров Иванов6/20.05.2019
Христо Илиев Димитров7/20.05.2019
Ценко Христов Минчев8/20.05.2019
Красимир Илиев Илиев9/20.05.2019
Ангел Димитров Илиев10/20.05.2019
Зюмбюла Алиева Николова11/20.05.2019
Стоян Стоянов Димитров12/20.05.2019
Станка Стоянова Димитрова13/20.05.2019
Стефанка Динкова Илиева14/20.05.2019
Султана Георгиева Петкова15/20.05.2019
Панайот Асенов Стефанов16/20.05.2019
Исус Паскалев Борисов17/20.05.2019
Пенка Асенова Димитрова18/20.05.2019
Радка Минчева Атанасова19/20.05.2019
Христо Атанасов Илиев20/20.05.2019
Асен Ганев Атанасов21/20.05.2019
Минка Ганева Атанасова22/20.05.2019
Дженка Димитрова Илиева23/20.05.2019
Станка Ангелова Минчева24/20.05.2019
Атанас Христов Атанасов25/20.05.2019
Лиляна Панайотова Христова26/20.05.2019
Събина Стефанова Никова27/20.05.2019
Кортеза Илиева Николова28/20.05.2019
Стефка Стефанова Иванова29/20.05.2019
Демир Ангелов Илиев30/20.05.2019
Стефан Стефанов Иванов31/20.05.2019
Георги Иванов Маринов32/20.05.2019
Йордан Иванов Маринов33/20.05.2019
Йордан Асенов Йорданов34/20.05.2019
Стефан Еленов Стефанов35/20.05.2019
Еленка Симеонова Илиева36/20.05.2019
Милена Симеонова Илиева37/20.05.2019
Трояна Димчева Иванова38/20.05.2019
Милка Иванова Василева39/20.05.2019
Йордан Минчев Асенов40/20.05.2019
Минчо Генчев Асенов41/20.05.2019
Генчо Минчев Асенов42/20.05.2019
Мария Николаева Йорданова43/20.05.2019
Славка Георгиева Кръстева44/20.05.2019
Златка Минчева Йорданова46/20.05.2019
Марияна Колева Михайлова48/20.05.2019
Асен Йорданов Минчев49/20.05.2019
Юрка Иванова Иванова50/20.05.2019
Митко Асенов Георгиев51/20.05.2019
Ана Борисова Христова52/20.05.2019
Ангел Борисов Атанасов53/20.05.2019
Сузана Сашева Борисова54/20.05.2019
Асен Митков Георгиев55/20.05.2019
Юрка Симеонова Йорданова56/20.05.2019
Атанаска Манолова Атанасова57/20.05.2019
Донка Личева Христова58/20.05.2019
Петя Димова Катранджиева59/20.05.2019
Михайл Тодоров Йорданов60/20.05.2019
Мария Монева Янкова61/20.05.2019
Марияна Живкова Иванова62/20.05.2019
Алекс Боянов Атанасов63/20.05.2019
Галя Миткова Атанасова64/20.05.2019
Дафинка Иванова Митева65/20.05.2019
Мима Иванова Асенова66/20.05.2019
Катя Миткова Мишева67/20.05.2019
Божидар Иванов Мишев68/20.05.2019
Христо Илиев Иванов69/20.05.2019
Желязко Димитров Димитров70/20.05.2019
Събка Жечева Димитрова71/20.05.2019
Катя Василева Димитрова72/20.05.2019
Златка Мишева Симова73/20.05.2019
Елена Желязкова Димитрова74/20.05.2019
Живко Иванов Живков75/20.05.2019
Ангел Асенов Христов76/20.05.2019
Павлина Стоянова Симеонова77/20.05.2019
Иван Живков Иванов78/20.05.2019
Росица Георгиева Илиева79/20.05.2019
Асен Христов Иванов80/20.05.2019
Катина Мишева Ангелова81/20.05.2019
Желязко Данков Митев82/20.05.2019
Димитър Илиев Димитров83/20.05.2019
Илия Димитров Димитров84/20.05.2019
Мата Христова Димитрова85/20.05.2019
Славяна Иванова Симеонова86/20.05.2019
Ивайло Стайков Йорданов87/20.05.2019
Янка Колева Иванова88/20.05.2019
Исус Янков Христов89/20.05.2019
Асен Петков Иванов90/20.05.2019
Иван Димитров Иванов91/20.05.2019
Илия Атанасов Иванов92/20.05.2019
Неделчо Симеонов Иванов93/20.05.2019
Иван Иванов Казаков96/20.05.2019
Ружа Атанасова Христова97/20.05.2019
Атанас Кирилов Василев98/20.05.2019
Яна Костадинова Иванова99/20.05.2019
Панайот Йорданов Ганчев100/20.05.2019
Гергана Щилиянова Митева102/20.05.2019
Мария Иванова Стоянова103/20.05.2019
Красимира Петкова Атанасова104/20.05.2019
Иван Александров Топалов105/20.05.2019
Койчо Станчев Атанасов107/20.05.2019
Донка Иванова Атанасова108/20.05.2019
Асен Панайотов Василев109/20.05.2019
Данка Василева Кирилова110/20.05.2019
Петко Стоянов Христов111/20.05.2019
Васил Илиев Генчев112/20.05.2019
Панайот Събинов Димитров113/20.05.2019
Стефан Василев маринов114/20.05.2019
Божидар Исмаилов Сеидов115/20.05.2019
Исус Стоянов Димитров116/20.05.2019
Илия Василев Генчев117/20.05.2019
Иван Василев Маринов118/20.05.2019
Румен Георгиев Ангелов119/20.05.2019
Събка Симеонова Султанова120/20.05.2019
Стоян Тодоров Илиев121/20.05.2019
Генчо Илиев Маринов122/20.05.2019
Нико Пенев Илиев123/20.05.2019
Сашо Ников Тодоров126/20.05.2019
Васил Кирилов Ангелов128/20.05.2019
Симеон Йорданов Йорданов129/20.05.2019
Дочка Асенова Андонова130/20.05.2019
Велико Минчев Георгиев131/20.05.2019
Милена Михайлова Андонова133/20.05.2019
Иван Симеонов Ангелов134/20.05.2019
Георги Ангелов Георгиев136/20.05.2019
Димитър Недков Димитров45/21.05.2019
Станка Димитрова Иванова47/21.05.2019
Недка Димитрова Димитрова106/21.05.2019
Николай Юриев Христов132/21.05.2019
Мустафа Георгиев Колев135/21.05.2019
Кадир Руменов Кючуков137/21.05.2019
Кирил Георгиев Илиев138/20.05.2019
Иван Кирилов Илиев139/20.05.2019
Радостина Ангелова Илиева140/20.05.2019
Светослава Яворова Атанасова142/20.05.2019
Ахмед Мехмедов Налбантов143/20.05.2019
Бахрие Исмаилова Налбантова144/20.05.2019
Межгюн Ахмедов Налбантов146/20.05.2019
Иван Стефанов Иванов147/20.05.2019
Кръстинка Атанасова Иванова148/20.05.2019
Стефан Иванов Иванов149/20.05.2019
Мария Димчева Иванова150/20.05.2019
Калина Иванова Иванова151/20.05.2019
Янка Илиева Илиева152/20.05.2019
Исус Иванов Иванов153/20.05.2019
Георги Ников Иванов154/20.05.2019
Атанас Софийков Илиев155/20.05.2019
Мустан Синджап Хасан156/20.05.2019
Валентина Величкова Недева157/20.05.2019
Синджап Хасанов Мехмедов159/20.05.2019
Милен Иванов Гочев160/20.05.2019
Ганчо Василев Ганчев161/20.05.2019
Божидар Ганчев Ганчев162/20.05.2019
Илия Димитров Илиев163/20.05.2019
Нико Неделчев Ненчев164/20.05.2019
Атанас Янков Михалев165/20.05.2019
Валентин Видев Христов166/20.05.2019
Боянка Петрова Петрова167/20.05.2019
Йордан Панайотов Ганчев168/20.05.2019
Божко Станчев Атанасов169/20.05.2019
Хубавена Асенова Атанасова170/20.05.2019
Анка Атанасова Михалева171/20.05.2019
Стоян Петров Николов172/20.05.2019
Атанас Михалев Михалев173/20.05.2019
Вихър Милчев Атанасов174/20.05.2019
Милена Янкова Йорданова175/20.05.2019
Иван Петров Атанасов176/20.05.2019
Велико Колев Великов177/20.05.2019
Петър Иванов Атанасов178/20.05.2019
Станка Костадинова Иванова179/20.05.2019
Стоян Илиев Иванов180/20.05.2019
Данаил Ангелов Илиев182/20.05.2019
Асен Господинов Илиев183/20.05.2019
Станчо Стефанов Иванов184/20.05.2019
Илияна Монева Монева185/20.05.2019
Анелия Монева Монева187/20.05.2019
Софка Миткова Стоянова188/20.05.2019
Минка Илиева Митева189/20.05.2019
Дафина Манева Тодорова190/20.05.2019
Мима Стоянова Ангелова191/20.05.2019
Катя Манева Тодорова192/20.05.2019
Асен Тодоров Асенов193/20.05.2019
Димитър Маринов Желев194/20.05.2019
Недка Василева Желева196/20.05.2019
Марин Иванов Бакалов198/20.05.2019
Димитър Асенов Василев199/20.05.2019
Тодор Асенов Янков200/20.05.2019
Веска Зарева Василева201/20.05.2019
Андрей Иванов Бакалов202/20.05.2019
Антония Асенова Василева203/20.05.2019
Асен Асенов Василев204/20.05.2019
Асен Иванов Стоянов205/20.05.2019
Зюмбюла Асенова Янкова206/20.05.2019
Минка Велчева Тончева207/20.05.2019
Стоян Боянов Йорданов208/20.05.2019
Ана Стоянова Пашова209/20.05.2019
Милена Стефанова Димитрова211/20.05.2019
Стоян Стефанов Пехливанов215/20.05.2019
Али Колев Атанасов217/21.05.2019
Джемил Асанов Джемилов218/21.05.2020
Али Хасан Али219/21.05.2021
Яшар Салимов Юмеров220/21.05.2019
Мустафа Алиев Юсеинов221/21.05.2019
Борислав Симеонов Колев222/21.05.2019
Александър Александров Йорданов223/21.05.2019
Михаил Андонов Султанов225/21.05.2019
Румен Ганчев Кючуков227/21.05.2019
Атанаска Йорданова Иванова228/21.05.2019
Бойко Иванов Иванов229/21.05.2019
Младен Насков Стоянов230/21.05.2019
Красимир Димитров Йонков231/21.05.2019
Иван Данков Митев232/21.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения