БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Димка Ангелова Манова1/16.05.2019 г.
Дияна Динева Русева2/16.05.2019 г.
Цветка Кирова Русчева3/16.05.2019 г.
Руска Димитрова Иванова4/16.05.2019 г.
Дянка Димитрова Гинчева5/16.05.2019 г.
Куна Георгиева Дукова6/16.05.2019 г.
Яна Ангелова Гинева7/16.05.2019 г.
Димитринка Баева Аладжова8/16.05.2019 г.
Стоян Иванов Зафиров9/16.05.2019 г.
Васил Петров Попов10/16.05.2019 г.
Златомира Николаева Христова11/16.05.2019 г.
Любомир Великов Калчев12/16.05.2019 г.
Демир Няголов Демирев13/16.05.2019 г.
Недка Куманова Колева14/16.05.2019 г.
Димитър Петров Парушев15/16.05.2019 г.
Велико Йорданов Колев16/16.05.2019 г.
Донка Желязкова Димитрова17/16.05.2019 г.
Величка Тодорова Иванджикова18/16.05.2019 г.
Минка Георгиева Иванова19/16.05.2019 г.
Анджела Петрова Петрова20/16.05.2019 г.
Донка Кочева Димитрова21/16.05.2019 г.
Златка Николова Иванова22/16.05.2019 г.
Гочо Илиев Тодоров23/16.05.2019 г.
Костадинка Димитрова Пентиева24/16.05.2019 г.
Стоянка Георгиева Пенчева25/16.05.2019 г.
Стойка Желязкова Михайлова26/16.05.2019 г.
Стоянка Колева Гинчева27/16.05.2019 г.
Радка Димитрова Балтаджиева28/16.05.2019 г.
Димо Петров Петров29/16.05.2019 г.
Иван Георгиев Иванов
Радинка Василева Парушева
Койчо Тончев Койчев
Валентина Добрева Маринова
Стефка Иванова Василева
Димитър Стоянов Кавалджиев
Зафир Вълков Петров001 / 23.05.2019 год.
Радко Димитров Радев002 / 23.05.2019 год.
Божил Георгиев Мутафчиев003 / 23.05.2019 год.
Красимир Тодоров Кръстев004 / 23.05.2019 год.
Роса Динкова Василева006 / 23.05.2019 год.
Марияна Василева Велева007 / 23.05.2019 год.
Александър Иванов Щерев008 / 23.05.2019 год.
Радка Ангелова Николова009 / 23.05.2019 год.
Ваня Янчева Велева010 / 23.05.2019 год.
Недялко Радостинов Щерев011 / 23.05.2019 год.
Милена Радостинова Щерева012 / 23.05.2019 год.
Румен Артин Айвазян013 / 23.05.2019 год.
Недка Димитрова Иванова014 / 23.05.2019 год.
Стоян Колев Колев015 / 23.05.2019 год.
Мария Стоянова Колева016 / 23.05.2019 год.
Кръстю Георгиев Янев017 / 23.05.2019 год.
Здравка Илиева Стефанова018 / 23.05.2019 год.
Атанас Илиев Илиев019 / 23.05.2019 год.
Тодор Симеонов Тодоров020 / 23.05.2019 год.
Събка Стефанова Тодорова021 / 23.05.2019 год.
Манол Атанасов Митков022 / 23.05.2019 год.
Ваня Паскалева Атанасова023 / 23.05.2019 год.
Роса Тодорова Тодорова025 / 23.05.2019 год.
Сашо Тодоров Димитров026 / 23.05.2019 год.
Гинка Никова Тодорова027 / 23.05.2019 год.
Дамян Калоян Михов028 / 23.05.2019 год.
Димитър Дичев Кунев029 / 23.05.2019 год.
Нася Иванова Василева030 / 23.05.2019 год.
Руска Атанасова Желева031 / 23.05.2019 год.
Любка Георгиева Динкова032 / 23.05.2019 год.
Василка Димитрова Сотирова033 / 23.05.2019 год.
Васил Петров Василев034 / 23.05.2019 год.
Тодорка Ангелова Железова035 / 23.05.2019 год.
Иванка Иванова Чобанова036 / 23.05.2019 год.
Георги Тодоров Кръстев037 / 23.05.2019 год.
Йосиф Сашев Тодоров038 / 23.05.2019 год.
Тако Тодоров Златев039 / 23.05.2019 год.
Асен Георгиев Иванов041 / 23.05.2019 год.
Иван Иванов Иванов042 / 23.05.2019 год.
Ташка Атанасова Стоянова043 / 23.05.2019 год.
Троя Куртева Христова044 / 23.05.2019 год.
Милка Андонова Сотирова046 / 23.05.2019 год.
Златомир Янчев Златев047 / 23.05.2019 год.
Николай Неделчев Неделчев048 / 23.05.2019 год.
Донка Димитрова Георгиева049 / 23.05.2019 год.
Илияна Йорданова Иванова050 / 23.05.2019 год.
Янко Веселинов Николов051 / 23.05.2019 год.
Георги Паскалев Атанасов052 / 23.05.2019 год.
Демир Генчев Стефанов053 / 23.05.2019 год.
Николай Йорданов Георгиев054 / 23.05.2019 год.
Надежда Илиева Георгиева055 / 23.05.2019 год.
Кольо Радев Колев056 / 24.05.2019
Елена Димитрова Василева057 / 24.05.2019
Асен Иванов Генчев058 / 24.05.2019
Емилия Русева Байчева059 / 24.05.2019
Султанка Симеонова Димитрова060 / 24.05.2019
Маргарита Маринова Митева061 / 24.05.2019
Николай Русев Митев062 / 24.05.2019
Генчо Атанасов Илиев063 / 24.05.2019
Пламен Георгиев Георгиев064 / 24.05.2019
Георги Димитров Аджис065 / 24.05.2019
Никола Димитров Аджис066 / 24.05.2019
Катя Димитрова Аджис067 / 24.05.2019
Тихомир Таков Тодоров069 / 24.05.2019
Александър Таков Тодоров070 / 24.05.2019
Румяна Никова Димитрова072 / 24.05.2019
Златка Сашева Василева073 / 24.05.2019
Зюмбюлка Сашева Иванова074 / 24.05.2019
Георги Василев Пенчев075 / 24.05.2019
Манол Иванов Василев076 / 24.05.2019
Таня Михайлова Колева077 / 24.05.2019
Донка Цандева Златева078 / 24.05.2019
Димитър Семов Георгиев079 / 24.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения