Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Васил Асенов Иванов7-1/24.05.2019
Манол Андреев Иванов7-2/24.05.2019
Димитър Георгиев Стефанов7-3/24.05.2019
Васил Георгиев Чакъров7-4/24.05.2019
Стефан Ников Илиев7-5/24.05.2019
Генчо Василев Генчев7-6/24.05.2019
Мария Георгиева Илиева7-7/24.05.2019
Георги Ценков Йорданов7-8/24.05.2019
Ценко Асенов Йорданов7-9/24.05.2019
Здравко Маринов Николов7-10/24.05.2019
Руска Здравкова Маринова7-11/24.05.2019
Милка Маринова Николова7-12/24.05.2019
Събка Божидарова Черкезова7-13/24.05.2019
Зорка Маринова Николова7-14/24.05.2019
Зюмбюла Иванова Николова7-15/24.05.2019
Мариана Божидарова Черкезова7-16/24.05.2019
Зоя Василева Чакърова7-17/24.05.2019
Здравка Стоянова Николова7-18/24.05.2019
Михаил Маринов Николов7-19/24.05.2019
Кръстьо Иванов Христов7-20/24.05.2019
Божидар Петров Стоянов7-21/24.05.2019
Кръстина Асенова Георгиева7-22/24.05.2019
Златка Великова Великова7-23/24.05.2019
Митко Стоянов Илиев7-24/24.05.2019
Пантелей Асенов Георгиев7-25/24.05.2019
Радослав Киров Алексиев7-26/24.05.2019
Атанас Кръстев Атанасов7-27/24.05.2019
Стоян Великов Атанасов7-28/24.05.2019
Фана Найденова Методиева7-29/24.05.2019
Илия Стефанов Андонов7-30/24.05.2019
Магда Ангелова Петрова7-31/24.05.2019
Златка Илиева Стоянова7-32/24.05.2019
Давид Магдов Петров7-33/24.05.2019
Иван Демирев Стоянов7-34/24.05.2019
Стойка Георгиева Иванова7-35/24.05.2019
Рашко Василев Чакъров7-36/24.05.2019
Георги Славчев Тодоров7-37/24.05.2019
Тодор Стефанов Андонов7-38/24.05.2019
Зорка Иванова Димитрова7-39/24.05.2019
Георги Симеонов Иванов7-40/24.05.2019
Златка Димитрова Андонова7-41/24.05.2019
Стойка Василева Чакърова7-42/24.05.2019
Мануила Тодорова Андонова7-43/24.05.2019
Иван Георгиев Тодоров7-44/24.05.2019
Васил Славчев Тодоров7-45/24.05.2019
Мария Тодорова Андонова7-46/24.05.2019
Васил Асенов Иванов7-47/24.05.2019
Йорданка Манчева Чобанова7-48/24.05.2019
Мария Спасова Илиева7-49/24.05.2019
Генчо Асенов Йорданов7-50/24.05.2019
Асен Минчев Йорданов7-51/24.05.2019
Божидар Асенов Йорданов7-52/24.05.2019
Венко Маринов Йорданов7-53/24.05.2019
Иван Маринов Иванов7-54/24.05.2019
Илия Йорданов Маринов7-55/24.05.2019
Илия Иванов Щерев7-56/24.05.2019
Михаил Атанасов Михайлов7-57/24.05.2019
Михаил Димитров Арнаудов7-58/24.05.2019
Петко Димитров Арнаудов7-59/24.05.2019
Георги Великов Георгиев7-60/24.05.2019
Иван Петков Димов7-61/24.05.2019
Демир Василев Иванов7-62/24.05.2019
Саша Сашева Николова7-63/24.05.2019
Динко Мишев Христов7-64/24.05.2019
Златка Генчева Христова7-65/24.05.2019
Васил Стефанов Иванов7-66/24.05.2019
Румяна Димитрова Иванова7-67/24.05.2019
Румяна Стоянова Димова7-68/24.05.2019
Минчо Исмаилов Сеидов7-69/24.05.2019
Господинка Ангелова Йорданова7-70/24.05.2019
Динко Димитров Василев7-71/24.05.2019
Гинка стоянова Георгиева7-72/24.05.2019
Рода Петкова Димова7-73/24.05.2019
Петко Димов Йорданов7-74/24.05.2019
Андон Петков Димов7-75/24.05.2019
Величка Динкова Йорданова7-76/24.05.2019
Димитър Минчев Георгиев7-77/24.05.2019
Минчо Иванов Илиев7-78/24.05.2019
Лиляна Асенова Милева7-79/24.05.2019
Иван Минчев Илиев7-80/24.05.2019
Иван Стоянов Димитров7-81/24.05.2019
Жана Стоянова Димитрова7-82/24.05.2019
Янка Атанасова Бургазлиева7-83/24.05.2019
Стефан Желязков Ангелов7-84/24.05.2019
Вяра Иванова Йорданова7-85/24.05.2019
Димитър Желев Йорданов7-86/24.05.2019
Стефка Марианова Йорданова7-87/24.05.2019
Минчо Атанасов Георгиев7-88/24.05.2019
Стойка Атанасова Георгиева7-89/24.05.2019
Руска Генчева Георгиева7-90/24.05.2019
Минка Миткова Стефанова7-91/24.05.2019
Славчо Стоянов Чапъров7-92/24.05.2019
Росица Николаева Георгиева7-93/24.05.2019
Васил Петков Димов7-94/24.05.2019
Димитър Петков Димов7-95/24.05.2019
Русанка Димитрова Арнаудова7-96/24.05.2019
Тодорка Ангелова Василева7-97/24.05.2019
Янка Желева Арнаудова7-98/24.05.2019
Васил Митков Атанасов7-99/24.05.2019
Стефанка Николаева Петрова7-100/24.05.2019
Атанас Стефков Николаев7-101/24.05.2019
Божидар Митков Атанасов7-102/24.05.2019
Митко Атанасов Стефанов7-103/24.05.2019
Стоян Огнянов Ангелов7-104/24.05.2019
Юсеин Ризов Алиев7-105/24.05.2019
Атанас Михайлов Иванов7-106/24.05.2019
Зейнил Юмер Рамадан7-107/24.05.2019
Михаил Христов Димитров7-108/24.05.2019
Марин Петров Панов7-109/24.05.2019
Мария Андонова Йорданова7-110/24.05.2019
Петко Андонов Йорданов7-111/24.05.2019
Величка Андонова Йорданова7-112/24.05.2019
Георги Димитров Димитров7-113/24.05.2019
Грозданка Симеонова Генчева7-114/24.05.2019
Велина Йорданова Николова7-115/24.05.2019
Зюмбюлка Йорданова Николова7-116/24.05.2019
Мийрем Нуриева Исаева7-117/24.05.2019
Мехмед Алиев Мехмедов7-118/24.05.2019
Николай Тодоров Тодоров7-119/24.05.2019
Димитър Илиев Симеонов7-120/24.05.2019
Султана Минчева Георгиева7-121/24.05.2019
Надя Миткова Атанасова7-122/24.05.2019
Минчо Стефанов Георгиев7-123/24.05.2019
Иван Стоянов Илиев7-124/24.05.2019
Йордан Николов Иванов7-125/24.05.2019
Дочка Иванова Илиева7-126/24.05.2019
Ангелина Ангелова Илиева7-127/24.05.2019
Мария Димитрова Николова7-128/24.05.2019
Божидар Тодоров Тодоров7-129/24.05.2019
Стоян Асенов Илиев7-130/24.05.2019
Йордан Василев Йорданов7-131/24.05.2019
Магдалена Колева Христова7-132/24.05.2019
Сашо Василев Иванов7-133/24.05.2019
Ванда Василева Иванова7-134/24.05.2019
Цанка Стоянова Асенова7-135/24.05.2019
Божидар Симеонов Асенов7-136/24.05.2019
Михаил Стоянов Илиев7-137/24.05.2019
Стефка Стоянова Стефанова7-138/24.05.2019
Стоян Стефанов Георгиев7-139/24.05.2019
Стефан Георгиев Стефанов7-140/24.05.2019
Недялка Георгиева Демирева7-141/24.05.2019
Мария Минкова Михалева7-142/24.05.2019
Радостина Сенкова Кирова7-143/24.05.2019
Милена Сеидова Желева7-144/24.05.2019
Йордан Стоянов Илиев7-145/24.05.2019
Алена Желева Дичева7-146/24.05.2019
Васил Йорданов Йорданов7-147/24.05.2019
Неджибе Юбеидова Мехмедова7-148/24.05.2019
Сали Алиев Мехмедов7-149/24.05.2019
Стоян Павлов Димитров7-150/24.05.2019
Господинка Ангелова Миткова7-151/24.05.2019
Веселина Иванова Маринова7-152/24.05.2019
Тодор Христов Иванов7-153/24.05.2019
Адиле Мустафова Алиева7-154/24.05.2019
Донка Стефанова Стефанова7-155/24.05.2019
Мустафа Алиев Мехмедов7-156/24.05.2019
Марин Делчев Митев7-157/24.05.2019
Кирил Стефчов Христов7-158/24.05.2019
Стоян Христов Димитров7-159/24.05.2019
Динко Христов Димитров7-160/24.05.2019
Зюмбюла Райнова Михайлова7-161/24.05.2019
Димитър Иванов Щерев7-162/24.05.2019
Митко Атанасов Митков7-163/24.05.2019
Стоян Драганов Маринов7-164/24.05.2019
Румяна Йорданова Асенова7-165/24.05.2019
Седефа Илиева Щерева7-166/24.05.2019
Георги Стоянов Янков7-167/24.05.2019
Минка Колева Василева7-168/24.05.2019
Васил Минков Керемидчиев7-169/24.05.2019
Асен Минков Керемедчиев7-170/24.05.2019
Кольо Василев Иванов7-171/24.05.2019
Мария Кирилова Иванова7-172/24.05.2019
Иван Йорданов Георгиев7-173/24.05.2019
Демир Атанасов Стоянов7-174/24.05.2019
Сашо Минков Керемидчиев7-175/24.05.2019
Божидар Ангелов Минков7-176/24.05.2019
Тодор Янков Янков7-177/24.05.2019
Йовка Кирилова Карагьозова7-178/24.05.2019
Атанас Атанасов Карагьозов7-179/24.05.2019
Васил Иванов Кръстев7-180/24.05.2019
Спас Стефанов Митев7-181/24.05.2019
Георги Димчев Иванов7-182/24.05.2019
Мануела Асенова Кирилова7-183/24.05.2019
Цена Любчева Минкова7-184/24.05.2019
Борис Демирев Христов7-185/24.05.2019
Дочка Димчева Тодорова7-186/24.05.2019
Кирил Ангелов Ангелов7-187/24.05.2019
Симеон Сашев Асенов7-188/24.05.2019
Стоян Георгиев Иванов7-189/24.05.2019
Сашо Иванов Керемедчиев7-190/24.05.2019
Ангел Минков Керемедчиев7-191/24.05.2019
Борис Ангелов Иванов7-192/24.05.2019
Атанас Митков Стефанов7-193/24.05.2019
Моньо Янков Янков7-194/24.05.2019
Андон Андонов Иванов7-195/24.05.2019
Митка Асенова Йорданова7-196/24.05.2019
Стоян Алексиев Стоянов7-197/24.05.2019
Антоанета Мирославова Стоянова7-198/24.05.2019
Съби Искренов Моллов7-199/24.05.2019
Щерьо Христов Симеонов7-200/24.05.2019
Мария Андреева Христова7-201/24.05.2019
Христо Стоилов Симеонов7-202/24.05.2019
Юрий Колев Стоянов7-203/24.05.2019
Васил Димитров Иванов7-204/24.05.2019
Димитрина Николаева Иванова7-205/24.05.2019
Панайот Василев Чакъров7-206/24.05.2019
Елена Асенова Стоянова7-207/24.05.2019
Султанка Юриева Чакърова7-208/24.05.2019
Юри Генчев Стоянов7-209/24.05.2019
Йорданка Здравкова Стоянова7-210/24.05.2019
Енчо Колев Стоянов7-211/24.05.2019
Николина Миткова Илиева7-212/24.05.2019
Кольо Генчев Стоянов7-213/24.05.2019
Станка Митева Стоянова7-214/24.05.2019
Стоян Георгиев Василев7-215/24.05.2019
Генчо Колев Стоянов7-216/24.05.2019
Мария Иванова Василева7-217/24.05.2019
Генчо Стоянов Василев7-218/24.05.2019
Кольо Юриев Колев7-219/24.05.2019
Севгин Мехмедов Асанов7-220/24.05.2019
Юри Димчев Илиев7-221/24.05.2019
Еленка Андреева Андонова7-222/24.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения