Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

АТАКА

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Донка Динева Иванова6-55/23.05.2019
Станимир Георгиев Димитров6-65/23.05.2019
Елена Димитрова Янева6-64/23.05.2019
Станислава Станимирова Димитрова6-63/23.05.2019
Стоян Тончев Терзиев6-62/23.05.2019
Николай Георгиев Георгиев6-61/23.05.2019
Еленка Иванова Христова6-60/23.05.2019
Пламен Монев Костов6-59/23.05.2019
Елена Андонова Костова6-58/23.05.2019
Стефан Христов Димов6-57/23.05.2019
Георги Желязков Георгиев6-56/23.05.2019
Добри Димитров Йовчев6-66/23.05.2019
Петя Панайотова Петрова6-54/23.05.2019
Кольо Павлов Динев6-53/23.05.2019
Нейка Атанасова Динева6-52/23.05.2019
Минка Маринова Стефанова6-51/23.05.2019
Здравко Петров Георгиев6-50/23.05.2019
Стела Борисова Желязкова6-49/23.05.2019
Янко Димитров Лилов6-48/23.05.2019
Цветана Георгиева Колева6-47/23.05.2019
Тодорка Димитрова Димитрова6-46/23.05.2019
Тодор Иванов Христов6-45/23.05.2019
Коста Димитров Костов6-77/23.05.2019
Христо Колев Колев6-87/25.05.2019
Иван Василев Господинов6-86/25.05.2019
Иван Кръстев Лесев6-85/23.05.2019
Михаил Йорданов Ганчев6-84/23.05.2019
Димитър Гочев Димитров6-83/23.05.2019
Данчо Добрев Тодоров6-82/23.05.2019
Драгомир Радев Господинов6-81/23.05.2019
Йордан Илиев Стефанов6-80/23.05.2019
Димитър Железчев Вичев6-79/23.05.2019
Калина Николова Иванова6-78/23.05.2019
Таньо Динев Танев6-44/23.05.2019
Анка Янкова Калайджиева6-76/23.05.2019
Пенка Христова Неделчева6-75/23.05.2019
Любомир Иванов Дуков6-74/23.05.2019
Милена Янева Янева6-73/23.05.2019
Живко Стоянов Ангелов6-72/23.05.2019
Яню Георгиев Янев6-71/23.05.2019
Донка Василева Недева6-70/23.05.2019
Катя Колева Дженкова6-69/23.05.2019
Нела Георгиева Стоянова6-68/23.05.2019
Мирослав Николаев Ковачев6-67/23.05.2019
Екатерина Димитрова Стайкова6-12/23.05.2019
Костадин Димитров Михов6-22/23.05.2019
Кина Станкова Динева6-21/23.05.2019
Кера Кръстева Панчева6-20/23.05.2019
Ивелина Димитрова Стоянова6-19/23.05.2019
Иванка Христова Димитрова - Митрани6-18/23.05.2019
Иванина Димитрова Стоилова6-17/23.05.2019
Иван Танев Христов6-16/23.05.2019
Иван Стоев Иванов6-15/23.05.2019
Иван Станимиров Станков6-14/23.05.2019
Жан Александров Воденичаров6-13/23.05.2019
Кремена Кръстева Петрова - Николова6-23/23.05.2019
Евангелина Атанасова Петрова6-11/23.05.2019
Донка Василева Желязкова6-10/23.05.2019
Динка Стоянова Иванова6-9/23.05.2019
Дилян Димитров Димитров6-8/23.05.2019
Господин Митев Динев6-7/23.05.2019
Вяра Стефанова Желязкова6-6/23.05.2019
Веселина Димитрова Илиева6-5/23.05.2019
Весела Веселинова Савова6-4/23.05.2019
Валентина Желязкова Христова6-3/23.05.2019
Атанас Колев Павлов6-2/23.05.2019
Надка Данева Иванова6-33/23.05.2019
Стефан Велев Стоев6-43/23.05.2019
Станка Кънева Байчева6-42/23.05.2019
Румен Бойдев Русев6-41/23.05.2019
Райка Ангелова Пандилева6-40/23.05.2019
Радостина Иванова Павлова6-39/23.05.2019
Пламен Илиев Борисов6-38/23.05.2019
Петър Янков Иванов6-37/23.05.2019
Петка Михайлова Господинова6-36/23.05.2019
Недялка Кирова Тонева6-35/23.05.2019
Неда Господинова Памукова6-34/23.05.2019
Антон Стоилов Митев6-1/23.05.2019
Мита Стоянова Йовчева6-32/23.05.2019
Минка Атанасова Петкова6-31/23.05.2019
Мима Динкова Димитрова6-30/23.05.2019
Милен Димитров Николов6-29/23.05.2019
Марияна Стоянова Русева6-28/23.05.2019
Мария Димитрова Драгнева6-27/23.05.2019
Марийка Железчева Вътева6-26/23.05.2019
Лиляна Жекова Георгиева6-25/23.05.2019
Кънчо Петров Динев6-24/23.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения