Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Никола Димитров Ненов1-1/13.05.2019
Сълза Василева Ялъмова1-2/13.05.2019
Радостин Тодоров Иванов1-3/13.05.2019
Таня Петрова Христова1-4/13.05.2019
Тодорка Георгиева Никова1-5/13.05.2019
Димо Николаев Николов1-6/13.05.2019
Станьо Димитров Петков1-7/13.05.2019
Султана Николова Янкова1-8/13.05.2019
Стефан Минчев Манолов1-9/13.05.2019
Тодор Станчев Христов1-10/13.05.2019
Мара Вълчева Георгиева1-11/13.05.2019
Иван Стоянов Георгиев1-12/13.05.2019
Пенка Милкова Ефева1-13/13.05.2019
Стоян Костадинов Карабашев1-14/13.05.2019
Димитър Георгиев Вангелов1-15/13.05.2019
Николай Стоянов Вълчев1-16/13.05.2019
Димитринка Неделчева Кюркчиева1-17/13.05.2019
Младен Тодоров Гочев1-18/13.05.2019
Димитрина Кирилова Даскалова1-19/13.05.2019
Иван Иванов Чернев1-20/16.05.2019
Петя Димитрова Арачиева1-21/16.05.2019
Йордан Гинчев Гинчев1-22/16.05.2019
Минка Ангелова Шигулова1-23/16.05.2019
Кольо Костов Добрев1-24/16.05.2019
Таня Йовчева Иванова1-25/16.05.2019
Мария Мирчева Шопова1-26/16.05.2019
Дина Данева Шиварова1-27/16.05.2019
Иван Калев Иванов1-28/16.05.2019
Георги Стоянов Гитов1-29/16.05.2019
Христина Ташева Янкова1-30/16.05.2019
Стоянка Христова Христова1-31/16.05.2019
Атанас Янков Стоянов1-32/16.05.2019
Елена Илиева Димитрова1-33/16.05.2019
Яна Христова Петрова1-34/16.05.2019
Желязко Кирилов Кирилов1-35/16.05.2019
Руска Иванова Стоянова1-36/16.05.2019
Цоньо Георгиев Мартинов1-37/16.05.2019
Янка Стайкова Георгиева1-38/16.05.2019
Елена Атанасова Хаджиева1-39/16.05.2019
Светла Христова Димитрова1-40/16.05.2019
Мария Димитрова Жечева1-41/16.05.2019
Виолета Петрова Панкова1-42/16.05.2019
Величка Петрова Янкова1-43/16.05.2019
Донка Георгиева Георгиева1-44/16.05.2019
Таня Ганчева Стоянова1-45/16.05.2019
Симо Петров Петров1-46/16.05.2019
Велика Атанасова Петкова1-47/16.05.2019
Димитър Илиев Димитров1-48/16.05.2019
Христо Илиев Иванов1-49/16.05.2019
Жеко Илиев Станчев1-50/16.05.2019
Катя Иванова Григорова1-51/16.05.2019
Петър Йовчев Петров1-52/16.05.2019
Никола Георгиев Андонов1-53/16.05.2019
Добри Димитров Добрев1-54/16.05.2019
Младен Петров Младенов1-55/16.05.2019
Радостинка Парушева Данева1-56/16.05.2019
Неделчо Димитров Костадинов1-57/16.05.2019
Сава Генов Генов1-58/16.05.2019
Георги Петров Стоянов1-59/16.05.2019
Пенка Димитрова Колева1-60/16.05.2019
Петранка Димитрова Добрева1-61/16.05.2019
Сотирка Панайотова Бонева1-62/16.05.2019
Росен Иванов Йорданов1-63/16.05.2019
Иван Христов Енев1-64/16.05.2019
Радостин Стоянов Стоянов1-65/16.05.2019
Никола Петров Христов1-66/16.05.2019
Красимира Георгиева Стоянова1-67/16.05.2019
Петкана Колева Недева1-68/16.05.2019
Таня Иванова Петкова1-69/16.05.2019
Тодор Кънев Монев1-70/16.05.2019
Янко Стоянов Добрев1-71/16.05.2019
Елена Василева Желева1-72/20.05.2019
Иринка Андреева Калчева1-73/20.05.2019
Велика Иванова Михнева1-74/20.05.2019
Павли Тонев Павлов1-75/20.05.2019
Петър Николов Кочев1-76/20.05.2019
Атанас Ганев Стоилов1-77/21.05.2019
Димитринка Иванова Иванова1-78/21.05.2019
Тодорка Тодорова Апостолова1-79/21.05.2019
Тинка Господинова Иванова1-80/21.05.2019
Вълчо Стоянов Вълчев1-81/21.05.2019
Керанка Динева Вълкова1-82/21.05.2019
Динко Иванов Димитров1-83/21.05.2019
Стоянка Василева Колева1-84/21.05.2019
Георги Иванов Георгиев1-85/21.05.2019
Иван Стоянов Николов1-86/21.05.2019
Кольо Стоянов Колев1-87/21.05.2019
Ангелина Тодорова Николова1-88/21.05.2019
Велияна Иванова Иванова1-89/21.05.2019
Тодорка Стоянова Фотева1-90/21.05.2019
Дженка Желязкова Златева1-91/21.05.2019
Мария Иванова Иванова1-92/21.05.2019
Тодорка Лечева Михайлова1-93/21.05.2019
Стойка Пенева Георгиева1-94/21.05.2019
Ваня Тоткова Ганева1-95/21.05.2019
Жана Георгиева Петрова1-96/21.05.2019
Тана Христова Стоянова1-97/21.05.2019
Тихомир Станчев Тачев1-98/21.05.2019
Кръстьо Тодоров Пацеков1-99/21.05.2019
Йордан Енчев Николов1-100/21.05.2019
Султанка Петрова Иванова1-101/21.05.2019
Олга Жечева Георгиева1-102/21.05.2019
Йорданка Георгиева Шопова1-103/21.05.2019
Иван Русев Господинов1-104/21.05.2019
Стоян Вълчев Вълчев1-105/21.05.2019
Иван Русев Георгиев1-106/21.05.2019
Радка Димитрова Василева1-107/21.05.2019
Иванка Данева Халдърова1-108/21.05.2019
Иванка Димитрова Иванова1-109/21.05.2019
Николай Йовчев Начев1-110/21.05.2019
Стоян Георгиев Стоянов1-111/21.05.2019
Коси Илиев Косев1-112/21.05.2019
Стойчо Колев Колев1-113/21.05.2019
Таня Георгиева Христова1-114/21.05.2019
Митка Иванова Фотева1-115/21.05.2019
Ганка Желева Пенева1-116/21.05.2019
Никола Стоянов Николов1-117/21.05.2019
Станка Пенева Колева1-118/21.05.2019
Нанка Баева Ангелова1-119/21.05.2019
Тодорка Иванова Челебиева1-120/21.05.2019
Василка Колева Маринова1-121/21.05.2019
Стоянка Томаева Панайотова1-122/21.05.2019
Марияна Крумова Чанкова1-123/21.05.2019
Величко Вълков Великов1-124/21.05.2019
Марийка Атанасова Димитрова1-125/21.05.2019
Жечка Георгиева Мишинева1-126/22.05.2019
Кръстинка Енева Николова1-127/22.05.2019
Кръстинка Стефанова Тенева1-128/22.05.2019
Стоян Георгиев Стоянов1-129/22.05.2019
Емине Зенурова Бакалова1-130/22.05.2019
Мария Атанасова Желязкова - Димова1-131/22.05.2019
Еленка Колева Маринова1-132/22.05.2019
Андреана Ангелова Василева1-133/22.05.2019
Динко Колев Михайлов1-134/22.05.2019
Стоянка Панайотова Неделчева1-135/22.05.2019
Каля Гичева Арнаудова1-136/22.05.2019
Стефка Ангелова Нанева1-137/22.05.2019
Тоньо Динев Матев1-138/22.05.2019
Николай Ангелов Николов1-139/22.05.2019
Иван Кирилов Янков1-140/22.05.2019
Станка Георгиева Кючекова1-141/22.05.2019
София Иванова Стефанова1-142/22.05.2019
Димитър Атанасов Димитров1-143/22.05.2019
Недялка Стоянова Петрова1-144/22.05.2019
Паруш Николов Парушев1-145/22.05.2019
Радка Атанасова Цингова1-146/22.05.2019
Стоянка Димитрова Стоянова1-147/22.05.2019
Мария Цанева Иванова1-148/22.05.2019
Митка Дойчева Дойчева1-149/22.05.2019
Елена Атанасова Карабелова1-150/22.05.2019
Георги Йовков Георгиев1-151/22.05.2019
Ташка Георгиева Иванова1-152/22.05.2019
Дамянка Колева Узунова1-153/22.05.2019
Райна Колева Петкова1-154/22.05.2019
Кирил Михайлов Дудев1-155/22.05.2019
Георги Петров Бояджиев1-156/22.05.2019
Кирилка Добрева Желева1-157/22.05.2019
Станка Колева Казакова1-158/22.05.2019
Марийка Герганова Василева1-159/22.05.2019
Малинка Недялкова Бояджиева1-160/22.05.2019
Нина Тодорова Гарабедян1-161/22.05.2019
Иванка Петрова Йовчева1-162/22.05.2019
Христиан Георгиев Георгиев1-163/22.05.2019
Янка Митева Джендова1-164/22.05.2019
Илияна Петрова Николова1-165/22.05.2019
Димитрина Тодорова Господинова1-166/22.05.2019
Кольо Атанасов Василев1-167/22.05.2019
Димитър Георгиев Станчев1-168/22.05.2019
Мима Господинова Антонова1-169/22.05.2019
Стоян Илиев Желев1-170/22.05.2019
Дончо Киров Димитров1-171/22.05.2019
Васил Кирилов Василев1-172/22.05.2019
Валерий Иванов Антонов1-173/22.05.2019
Жана Петкова Христова1-174/22.05.2019
Валентина Господинова Тенева1-175/22.05.2019
Добрина Стоянова Стоянова1-176/22.05.2019
Иван Георгиев Иванов1-177/22.05.2019
Иван Стоянов Дочев1-178/22.05.2019
Димитър Желев Георгиев1-179/22.05.2019
Иван Димов Атанасов1-180/22.05.2019
Иван Стоянов Димитров1-181/22.05.2019
Мариана Колева Тодорова - Георгиева1-182/22.05.2019
Пламен Симеонов Николов1-183/22.05.2019
Диана Филипова Митева1-184/22.05.2019
Марийка Костова Георгиева1-185/22.05.2019
Георги Иванов Георгиев1-186/22.05.2019
Яна Иванова Георгиева1-187/22.05.2019
Петранка Михалева Желязкова1-188/22.05.2019
Желязка Колева Георгиева1-189/22.05.2019
Георги Веселинов Кондов1-190/22.05.2019
Стефка Кръстева Дикова1-191/22.05.2019
Желязка Георгиева Господинова1-192/22.05.2019
Стоян Димитров Колев1-193/22.05.2019
Пламен Трифонов Костов1-194/22.05.2019
Димитър Трифонов Иванов1-195/22.05.2019
Донка Драганова Енева1-196/22.05.2019
Жечка Петрова Ташкова1-197/22.05.2019
Гина Димитрова Тонева1-198/22.05.2019
Иванка Стоянова Ангелова1-199/22.05.2019
Тинка Иванова Атанасова1-200/22.05.2019
Герга Лазарова Иванова1-201/22.05.2019
Атанаса Стоянова Георгиева1-202/22.05.2019
Станка Пеева Костадинова1-203/22.05.2019
Донка Вълева Драгнева1-204/22.05.2019
Недялка Христова Василева1-205/22.05.2019
Митошка Стефанова Ненова1-206/22.05.2019
Красимир Стойков Кънчев1-207/22.05.2019
Руска Михайлова Костова1-208/22.05.2019
Йорданка Георгиева Христова1-209/22.05.2019
Дарина Христова Илиева1-210/22.05.2019
Росица Иванова Стоянова1-211/22.05.2019
Ангел Николов Ангелов1-212/22.05.2019
Кръстина Стоянова Янчева1-213/22.05.2019
Донка Йорданова Добрева1-214/22.05.2019
Милка Иванова Ангелова1-215/22.05.2019
Димитър Иванов Бабамов1-216/22.05.2019
Добринка Колева Стоянова1-217/22.05.2019
Анулиран1-218/22.05.2019
Господин Йорданов Калчев1-219/22.05.2019
Иванка Георгиева Калчева1-220/22.05.2019
Величка Атанасова Василева1-221/22.05.2019
Стойко Атанасов Чобанов1-222/22.05.2019
Ивелина Живкова Желязкова1-223/22.05.2019
Таня Жекова Георгиева1-224/22.05.2019
Марийка Вълева Конярова1-225/22.05.2019
Марийка Тенева Иванова1-231/24.05.2019
Йордан Кунев Кремъков1-226/22.05.2019
Иван Димитров Дончев1-227/22.05.2019
Детелинка Иванова Пенева1-228/23.05.2019
Ваня Ангелова Георгиева1-229/23.05.2019
Атанас Николов Атанасов1-230/24.05.2019
Яни Георгиев Меразчиев1-232/24.05.2019
Евгения Иванова Йовчева1-233/24.05.2019
Павлинка янева Павлова1-234/24.05.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения