Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 87-ЕП
Ямбол, 22.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „Коалиция за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Мима Георгиева Янева –  упълномощена от Румен Йорданов Петков  – председател и представляващ коалиция от партии „Коалиция за България“, заведено към № 2 от 22.05.2019 г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на двадесет допълнителни застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 20 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на двадесет допълнителни застъпника.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  20 /двадесет/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „Коалиция за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Костадин Пасков Костов

Кирил Панков Панев

Иванина Стоянова Стоянова

Кристиян Димитров Ников

Антон Николаев Петров

Стоян Динков Койнов

Борис Атанасов Борисов

Николай Георгиев Георгиев

Иван Галинов Атанасов

Георги Динков Динев

Радостина Георгиева Хорева

Жана Илиева Димитрова

Господин Живков Господинов

Мариела Вачкова Вачкова

Стоян Ганчев Иванов

Симона Петрова Иванова

Радка Петкова Гичева

Дечка Йорданова Шарлопова

Милена Димитрова Господинова

Гинка Динева Панайотова

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.05.2019 в 17:58 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения