Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 81-ЕП
Ямбол, 22.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Калоян Марев Калиманов –  упълномощен от Корнелия Петрова Нинова  – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, заведено под № 1 от 21.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 101 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 101 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 100 лица , като при проверката се установи, че едно от предложените за застъпници лице участва в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.в друго качество – лицето е регистрирано за анкетьор от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  100 /сто/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Жечка Георгиева Мишинева

Кръстинка Енева Николова

Кръстинка Стефанова Тенева

Стоян Георгиев Стоянов

Емине Зенурова Бакалова

Мария Атанасова Желязкова - Димова

Еленка Колева Маринова

Андреана Ангелова Василева

Динко Колев Михайлов

Стоянка Панайотова Неделчева

Каля Гичева Арнаудова

Стефка Ангелова Нанева

Тоньо Динев Матев

Николай Ангелов Николов

Иван Кирилов Янков

Станка Георгиева Кючекова

София Иванова Стефанова

Димитър Атанасов Димитров

Недялка Стоянова Петрова

Паруш Николов Парушев

Радка Атанасова Цингова

Стоянка Димитрова Стоянова

Мария Цанева Иванова

Митка Дойчева Дойчева

Елена Атанасова Карабелова

Георги Йовков Георгиев

Ташка Георгиева Иванова

Дамянка Колева Узунова

Райна Колева Петкова

Кирил Михайлов Дудев

Георги Петров Бояджиев

Кирилка Добрева Желева

Станка Колева Казакова

Марийка Герганова Василева

Малинка Недялкова Бояджиева

Нина Тодорова Гарабедян

Иванка Петрова Йовчева

Христиан Георгиев Георгиев

Янка Митева Джендова

Илияна Петрова Николова

Димитрина Тодорова Господинова

Кольо Атанасов Василев

Димитър Георгиев Станчев

Мима Господинова Антонова

Стоян Илиев Желев

Дончо Киров Димитров

Васил Кирилов Василев

Валерий Иванов Антонов

Жана Петкова Христова

Валентина Господинова Тенева

Добрина Стоянова Стоянова

Иван Георгиев Иванов

Иван Стоянов Дочев

Димитър Желев Георгиев

Иван Димов Атанасов

Иван Стоянов Димитров

Мариана Колева Тодорова - Георгиева

Пламен Симеонов Николов

Диана Филипова Митева

Марийка Костова Георгиева

Георги Иванов Георгиев

Яна Иванова Георгиева

Петранка Михалева Желязкова

Желязка Колева Георгиева

Георги Веселинов Кондов

Стефка Кръстева Дикова

Желязка Георгиева Господинова

Стоян Димитров Колев

Пламен Трифонов Костов

Димитър Трифонов Иванов

Донка Драганова Енева

Жечка Петрова Ташкова

Гина Димитрова Тонева

Иванка Стоянова Ангелова

Тинка Иванова Атанасова

Герга Лазарова Иванова

Атанаса Стоянова Георгиева

Станка Пеева Костадинова

Донка Вълева Драгнева

Недялка Христова Василева

Митошка Стефанова Ненова

Красимир Стойков Кънчев

Руска Михайлова Костова

Йорданка Георгиева Христова

Дарина Христова Илиева

Росица Иванова Стоянова

Ангел Николов Ангелов

Кръстина Стоянова Янчева

Донка Йорданова Добрева

Милка Иванова Ангелова

Димитър Иванов Бабамов

Добринка Колева Стоянова

Кольо Радев Колев

Господин Йорданов Калчев

Иванка Георгиева Калчева

Величка Атанасова Василева

Стойко Атанасов Чобанов

Ивелина Живкова Желязкова

Таня Жекова Георгиева

Марийка Вълева Конярова

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. ОТКАЗВА да регистрира като застъпник лицето:

Иванка Желязкова Михайлова

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.05.2019 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения