Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 79-ЕП
Ямбол, 22.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Иван Иванов Тодоров - упълномощен представител на ПП ДПС заведени във входящия регистър на РИК - Ямбол под №161 от 21.05.2019 г., с коeто се иска промяна в състава на СИК  на територията на община Стралджа. Към заявлението е приложено: пълномощно на заявителя, издаденото удостоверение за назначаване на лицето, чиято смяна се иска  и заявлението по чл.51, ал.2, т.1 от ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312200016 Софийка Илиева Илиева, с ЕГН ……………….– зам.-председател и анулира издаденото удостоверение;

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312200016 Йордан Иванов Павлов, с ЕГН ………..– зам.-председател и издава удостоверение;

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.05.2019 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения