Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 76-EП
Ямбол, 22.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Мария Толева Иванова - упълномощен представител на КП „БСП за България“, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №148 от 21.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Стралджа. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На  основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312200002: Йордан Кунев Кремъков , член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312200005: Ненка Янкова Добрева, член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312200021: Елена Генчева Стоянова , член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312200028: Иван Димитров Иванов , председател и анулира издаденото удостоверение.

2.НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312200002: Динка Митева Христова, ЕГН ***, член и  издава  удостоверение;

СИК № 312200005: Донка Жечева Атанасова, ЕГН ***, член  и  издава  удостоверение;

СИК № 312200021:  Еленка Иванова Колева, ЕГН ***, член и издава  удостоверение;

СИК № 312200028: Кирчо Рангелов Станчев, ЕГН ***, председател и  издава  удостоверение.

.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 22.05.2019 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения