Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 74-ЕП
Ямбол, 21.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Петър Андреев Киров - преупълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №146 от 21.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Елхово. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 310700008 Пенка Иванова Гечева, с ЕГН  ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700012 Петър Димитров Камбуров , с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310700021 Георги Борисов Колев , с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

 

СИК № 310700008 Керанка Николова Бъчварова , с ЕГН ……… – член и издава   удостоверение;

СИК № 310700012 Катя Колева Янева, с ЕГН ……… – член  и издава  удостоверение;

СИК № 310700021  Таня Иванова Томева, с ЕГН  …….. – член и издава   удостоверение;

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

                                                                                                                                                                                                                            

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 21.05.2019 в 15:00 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения