Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 72-ЕП
Ямбол, 21.05.2019

ОТНОСНО: определяне на специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски в предизборния, изборния и след приключване на изборния ден за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1, чл.63 от Изборния кодекс и т.8 от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

І. Съобразно броя на образуваните СИК на територията на Тридесет и първи изборен район Ямболски – 230 броя и при спазване условията на т.8 от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК, РИК-Ямбол определя двама специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на комисията в предизборния, изборния и след приключване на изборния ден на 26 май 2019г.

 

ІІ. Определя персоналния състав на специалистите, както следва:

 

 Миглена Димитрова Кочинова с ЕГН: ………

 

Ивана Илиян Янева с ЕГН: ………

 

ІІІ. Определя функциите, които ще изпълняват посочените лица, както следва:

1.Подпомагане на РИК-Ямбол при предаване на книжата и материалите на СИК на 25 май 2019г.;

 

2.Подпомагане на РИК-Ямбол при приемането на протоколите от СИК, след приключване на изборния ден на 26 май 2019г.;

 

3.Подготовка за предаването на книжата в ЦИК

 

ІV. Възнаграждението на всеки един от специалистите се определя съобразно т.8 от Решение № 5-ЕП от 25.03.2019г. на ЦИК.

 

  1. Копие от настоящото решение да се изпрати на областен управител за сключване на граждански договори с определените за специалисти лица.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 21.05.2019 в 14:53 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения