Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
Ямбол, 21.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Нели Петрова Славова - упълномощен представител на КП „БСП за България“, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №141 от 21.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На  основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312500006 Стоян Петров  Атанасов, с ЕГН *** - секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500007 Стоянка Радева Иванова, с ЕГН ***– председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500010 Атанаска Жекова Николова, с ЕГН ***– секретар и анулира издаденото удостоверение;

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312500006 Стоянка Радева Иванова, с ЕГН ***– секретар и издава  удостоверение;

СИК № 312500007 Стоян Петров  Атанасов, с ЕГН ***– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500010 Иванка Христова Иванова, с ЕГН ***– секретар и издава удостоверение;

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 21.05.2019 в 14:48 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения