Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП
Ямбол, 21.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпили са заявления от Иван Иванов Тодоров - упълномощен представител на ПП ДПС заведени във входящия регистър на РИК - Ямбол под №134 и№135 от 20.05.2019 г., с които се иска промяна в състава на СИК  на територията на община Ямбол. Към заявленията са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 310700098 Маргарита Георгиева Ангелова, с ЕГН …………….– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600076 Радостина Стефанова Дръндарова, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600099 Габриела Бориславова Симеонова, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600073 Гинка Динева Панайотова, с ЕГН ……………. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600013 Теодор Иванов Иванов, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600039 Божидара Деянова Господинова, с ЕГН ……………. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600056 Живка Филипова Колева, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600072 Иванка Гочева Павлова, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК №312600085 Мария Иванова Манолова, с ЕГН ……………. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 310700098 Радостинка Стефанова Дръндарова, с ЕГН …………….– член и издава удостоверение;

СИК № 312600076 Маргарита Георгиева Ангелова, с ЕГН ……………. – член и издава удостоверение;

СИК №312600099 Донка Георгиева Джеджева, с ЕГН ……………. – член и издава удостоверение;

СИК №312600073 Габриела Борислав Симеонова, с ЕГН ……………. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК №312600013 Радка Русева Кьосева, с ЕГН ……………. – член и издава   удостоверение;

СИК №312600039 Ивайло Георгиев Кьосев, с ЕГН ……………. – председател и издава удостоверение;

СИК №312600056 Георги Петров Кьосев, с ЕГН ……………. – член и издава удостоверение;

СИК №312600072 Силва Стоянова Иванова, с ЕГН ……………. – член и издава удостоверение;

СИК №312600085 Тодор Димитров Василев, с ЕГН ……………. – зам. председател и издава удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 21.05.2019 в 14:44 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения