Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 66-ЕП
Ямбол, 20.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на коалиция от партии „Коалиция за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Мима Георгиева Янева –  упълномощена от Румен Иванов Петков  – председател и представляващ коалиция от партии „Коалиция за България“, заведено към № 2 от 20.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 106 застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 39-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 106 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица..

След проверка на депозираните документи и извършена справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с предложените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице изискуемите законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 105 лица, а по отношение на 1 лице следва да се извърши отказ, поради  констатирано  участието на същото в изборите в качеството му на член на СИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  105 /сто и пет/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция от партии „Коалиция за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Пламена Тодорова Петрова

Сийка Тодорова Николова

Силвия Живкова Ангелова

Георги Димитров Бодуров

Любомир Вълков Парашкевов

Стефана Петрова Кичева

Петър Тодоров Вавов

Пена Димитрова Драганова

Станка Христова Молдуванова

Елена Христова Михалева

Росица Георгиева Димитрова

Атанас Йорданов Атанасов

Мими Панайотова Панева

Атанаска Стоянова Ангелова

Драгомир Иванов Димитров

Руска Димова Танева

Мария Христова Пехливанова- Николова

Недка Стоянова Димова

Гергана Димитрова Петрова

Минка Илиева Кънева

Надя Демирева Радкова

Аглика Атанасова Станева

Светлан Митев Данев

Иван Ангелов Коточев

Таня Ангелова Бончева

Златка Краева Иванова

Николай Найденов Доков

Кристина Стефанова Живкова

Любомир Михайлов Керемeдчиев

Дарина Стоянова Минчева

Асен Димитров Иванов

Стоян Русков Йорданов

Виолета Видева Симеонова

Николай Боянов Колев

Димитър Веселинов Енев

Екатерина Николова Кутованчева

Кънчо Тодоров Монев

Стоянка Русева Василева

Лена Стефанова Ганчева

Иван Минчев Иванов

Стоян Георгиев Дончев

Радка Илиева Стоянова

Станка Колева Серафимова

Живка Стоянова Димова

Янко Стоянов Русев

Янчо Карев Петков

Калинка Ташева Геренова

Румяна Маринова Иванова

Пенка Банова Алексиева

Игнат Георгиев Цаков

Дамян Николов Йондов

Кръстьо Петров Кръстев

Мария Стоянова Стоянова

Атанас Вълчев Атанасов

Татяна Петрова Панайотова

Минка Динева Костадинова

Иван Колев Иванов

Гинка Георгиева Милкова

Петър Димитров Серафимов

Петър Господинов Атанасов

Динчо Иванов Динев

Ангел Иванов Ангелов

Валентин Начев Драгиев

Димо Иванов Стоянов

Станислав Енчев Петров

Николина Атанасова Михайлова

Нели Янева Атанасова

Ивана Дичкова Стойчева

Иван Енчев Стамов

Димитър Василев Димитров

Иван Костадинов Стоев

Павлина Жекова Жекова

Петър Илиев Жечков

Емилия Павлова Павлова

Румяна Йорданова Колева

Милена Димова Ройдева

Стоян Данев Стоянов

Иванка Христова Василева

Петя Петрова Султанова

Стоянка Кирова Михова

Таня Димитрова Зотова

Марияна Стоянова Христова

Димитър Колев Владев

Пеньо Георгиев Ангелов

Милена Стоянова Славова - Вълчева

Мария Христова Кичукова

Йовка Георгиева Стоянова

Димитър Ангелов Гайдаров

Виолета Иванова Люцканова

Стефан Атанасов Атанасов

Албена Добрева Илиева

Васил Иванов Стоянов

Димитър Георгиев Войводов

Елена Пенева Николова

Зюмбюла Минчева Николова

Стоянка Добрева Димова

Кольо Христов Иванов

Тодор Стоянов Атанасов

Янка Добрева Атанасова

Станьо Стоянов Станев

Маргарита Атанасова Йовчева

Виктория Спасова Вълева

Георги Христов Георгиев

Недка Недялкова Йорданова

Минко Димитров Кабаков

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира като застъпник лицето :

Гинка Динева Панайотова, ЕГН -------------------.

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 20.05.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения