Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 6-ЕП
Ямбол, 11.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции по общини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

При определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия в изборния район , РИК –Ямбол съобрази разпоредбата на чл.92, ал.4 от Изборния кодекс, и като взе предвид публикуваните на страницата на ЦИК данни за брой избиратели по предварителен списък , Комисията прецени, че с оглед обезпечаване оптималното протичане на изборния процес следва да определи 9 членен състав на СИК № 312200001- Стралджа и СИК № 312500007- Бояджик. За да определи 9-членен състав на горепосочените СИК, РИК-Ямбол взе предвид и обстоятелствата, че: СИК № 312200001- Стралджа се определя за гласуване на избиратели с трайни увреждания; в СИК № 312500007- Бояджик съществено нараства броят на избирателите след подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

 Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски,

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция на територията на област Ямбол по общини, както следва:

Община Ямбол  

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Ямбол

гр. Ямбол

312600001

678

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600002

632

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600003

464

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600004

614

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600005

575

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600006

694

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600007

735

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600008

746

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600009

528

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600010

567

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600011

584

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600012

561

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600013

554

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600014

927

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600015

589

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600016

489

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600017

794

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600018

604

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600019

696

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600020

795

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600021

628

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600022

731

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600023

654

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600024

770

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600025

776

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600026

777

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600027

699

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600028

698

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600029

764

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600030

456

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600031

325

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600032

576

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600033

477

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600034

623

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600035

550

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600036

578

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600037

806

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600038

688

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600039

552

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600040

584

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600041

779

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600042

877

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600043

996

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600044

970

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600045

812

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600046

988

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600047

948

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600048

1021

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600049

902

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600050

818

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600051

790

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600052

815

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600053

825

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600054

550

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600055

688

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600056

598

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600057

662

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600058

718

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600059

665

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600060

732

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600061

561

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600062

530

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600063

682

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600064

433

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600065

484

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600066

630

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600067

838

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600068

666

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600069

489

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600070

676

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600071

601

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600072

723

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600073

790

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600074

675

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600075

430

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600076

724

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600077

676

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600078

571

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600079

733

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600080

757

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600081

776

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600082

865

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600083

649

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600084

669

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600085

683

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600086

620

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600087

722

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600088

791

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600089

815

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600090

608

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600091

712

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600092

695

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600093

620

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600094

666

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600095

638

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600096

646

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600097

639

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600098

818

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600099

565

9

Ямбол

гр. Ямбол

312600100

462

7

Ямбол

гр. Ямбол

312600101

549

9

 

 

Община Болярово:

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Болярово

гр. Болярово

310300001

307

7

Болярово

гр. Болярово

310300002

680

9

Болярово

с. Ружица

310300003

60

5

Болярово

с. Вълчи извор

310300004

19

5

Болярово

с. Горска поляна

310300005

33

5

Болярово

с. Голямо Крушево

310300006

139

7

Болярово

с. Стефан Караджово

310300007

369

7

Болярово

с. Денница

310300008

31

5

Болярово

с. Оман

310300009

26

5

Болярово

с. Камен връх

310300010

11

5

Болярово

с. Дъбово

310300011

21

5

Болярово

с. Попово

310300012

197

7

Болярово

с. Златиница

310300013

20

5

Болярово

с. Мамарчево

310300014

290

7

Болярово

с. Малко Шарково

310300015

73

5

Болярово

с. Шарково

310300016

122

7

Болярово

с. Ситово и с.Иглика

310300017

52

5

Болярово

с. Крайново

310300018

16

5

Болярово

с. Воден

310300019

213

7

Болярово

с. Странджа

310300020

15

5

 

Община Елхово:

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Елхово

гр. Елхово

310700001

701

9

Елхово

гр. Елхово

310700002

736

9

Елхово

гр. Елхово

310700003

736

9

Елхово

гр. Елхово

310700004

922

9

Елхово

гр. Елхово

310700005

849

9

Елхово

гр. Елхово

310700006

938

9

Елхово

гр. Елхово

310700007

840

9

Елхово

гр. Елхово

310700008

942

9

Елхово

гр. Елхово

310700009

868

9

Елхово

гр. Елхово

310700010

967

9

Елхово

гр. Елхово

310700011

920

9

Елхово

с. Бояново и с. Стройно

310700012

543

9

Елхово

с. Борисово

310700013

61

5

Елхово

с. Жребино

310700014

98

5

Елхово

с. Добрич

310700015

67

5

Елхово

с. Чернозем

310700016

42

5

Елхово

с. Маломирово и  с. Славейково

310700017

285

7

Елхово

с. Раздел

310700018

170

7

Елхово

с. Голям Дервент

310700019

50

5

Елхово

с. Лалково

310700020

53

5

Елхово

с. Кирилово

310700021

197

7

Елхово

с. Изгрев

310700022

450

7

Елхово

с.Пчела

310700023

341

7

Елхово

с. Малък манастир

310700024

441

7

Елхово

с.Трънково

310700025

115

7

Елхово

с.Гранитово

310700026

463

7

Елхово

с.Мелница  и с. Малко Кирилово

310700027

222

7

Елхово

с. Лесово

310700028

456

7

Елхово

с. Вълча поляна

310700029

64

5

 

Община Стралджа:

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Стралджа

гр. Стралджа

312200001

496

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200002

884

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200003

715

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200004

863

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200005

576

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200006

545

9

Стралджа

гр. Стралджа

312200007

746

9

Стралджа

с. Александрово

312200008

99

5

Стралджа

с. Атолово

312200009

136

7

Стралджа

с. Богорово

312200010

45

5

Стралджа

с. Воденичане

312200011

328

7

Стралджа

с. Войника

312200012

263

7

Стралджа

с. Джинот

312200013

198

7

Стралджа

с. Зимница

312200014

516

9

Стралджа

с. Зимница

312200015

823

9

Стралджа

с. Иречеково

312200016

297

7

Стралджа

с. Каменец

312200017

323

7

Стралджа

с. Леярово

312200018

21

5

Стралджа

с. Лозенец

312200019

418

7

Стралджа

с. Люлин

312200020

145

7

Стралджа

с. Маленово

312200021

184

7

Стралджа

с. Недялско

312200022

174

7

Стралджа

с. Палаузово

312200023

81

5

Стралджа

с. Поляна

312200024

146

7

Стралджа

с. Правдино

312200025

53

5

Стралджа

с. Първенец

312200026

178

7

Стралджа

с. Саранско

312200027

70

5

Стралджа

с. Тамарино

312200028

131

7

Стралджа

с. Чарда

312200029

223

7

 

Община Тунджа:

Община

Населено място

Секция №

Избиратели

Брой членове

Тунджа

с. Асеново

312500001

77

5

Тунджа

с. Безмер

312500002

429

7

Тунджа

с. Безмер

312500003

436

7

Тунджа

с. Ботево

312500004

652

9

Тунджа

с. Болярско

312500005

188

7

Тунджа

с. Бояджик

312500006

525

9

Тунджа

с. Бояджик

312500007

468

9

Тунджа

с. Веселиново

312500008

846

9

Тунджа

с. Видинци

312500009

8

5

Тунджа

с. Генерал Инзово

312500010

633

9

Тунджа

с. Генерал Тошево

312500011

220

7

Тунджа

с. Голям манастир

312500012

252

7

Тунджа

с. Гълъбинци

312500013

201

7

Тунджа

с. Дражево

312500014

568

9

Тунджа

с. Драма

312500015

51

5

Тунджа

с. Дряново

312500016

70

5

Тунджа

с. Завой

312500017

746

9

Тунджа

с. Златари

312500018

110

7

Тунджа

с. Кабиле

312500019

766

9

Тунджа

с. Калчево

312500020

378

7

Тунджа

с. Каравелово

312500021

205

7

Тунджа

с. Козарево

312500022

300

7

Тунджа

с. Коневец

312500023

115

7

Тунджа

с. Крумово

312500024

397

7

Тунджа

с. Кукорево

312500025

565

9

Тунджа

с. Кукорево

312500026

746

9

Тунджа

с. Маломир

312500027

574

9

Тунджа

с. Меден кладенец

312500028

167

7

Тунджа

с. Межда

312500029

114

7

Тунджа

с. Миладиновци

312500030

177

7

Тунджа

с. Могила

312500031

312

7

Тунджа

с. Овчи кладенец

312500032

356

7

Тунджа

с. Окоп

312500033

451

7

Тунджа

с. Победа

312500034

457

7

Тунджа

с. Робово

312500035

75

5

Тунджа

с. Роза

312500036

450

7

Тунджа

с. Роза

312500037

477

7

Тунджа

с. Савино

312500038

113

7

Тунджа

с. Симеоново

312500039

173

7

Тунджа

с. Скалица

312500040

436

7

Тунджа

с. Сламино

312500041

116

7

Тунджа

с. Стара река

312500042

203

7

Тунджа

с. Тенево

312500043

641

9

Тунджа

с. Тенево

312500044

620

9

Тунджа

с. Търнава

312500045

116

7

Тунджа

с. Хаджидимитрово

312500046

450

7

Тунджа

с. Ханово

312500047

453

7

Тунджа

с. Чарган

312500048

445

7

Тунджа

с. Челник

312500049

245

7

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 11.04.2019 в 17:11 часа

Свързани решения:

7-ЕП/15.04.2019

8-ЕП/15.04.2019

9-ЕП/15.04.2019

10-ЕП/15.04.2019

11-ЕП/15.04.2019

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения