Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 59-ЕП
Ямбол, 19.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Катя Атанасова Георгиева - упълномощен представител на Коалиция ,,БСП за България“, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №111 от 18.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска, и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените промени, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на смените по отношение на 58 лица, като при проверката се установи, че:

-едно от посочените за смяна лица - Живка Филипова Колева  -  е вече назначена като член на СИК  в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312600001 Диана Атанасова Чакалова, с ЕГН …….. – Секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600002 Димо Бойков Авджиев, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600005 Димитър Любомиров Бояджиев, с ЕГН ……… – Председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600006 Теодора Георгиева Бянова, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600008 Мирослав Пенев Пенев, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600009 Елена Петкова Кафеджийска, с ЕГН ………– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600012 Нели Николова Николова, с ЕГН …… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600013 Тони Георгиев Тонев, с ЕГН ……… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600013 Светла Георгиева Иванова, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600015 Димитринка Илиева Парапанова, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600016 Стоянка Димитрова Стайкова, с ЕГН ……… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600017 Таня Иванова Кирова, с ЕГН ……… – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600018 Станка Димитрова Манолова - Гочева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600019 Валентина Пеева Сарайдарова, с ЕГН …….– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600019 Янка Колева Гогуланова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600022 Ивайло Иванов Колев, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600024 Златка Стефанова Чиликова, с ЕГН ……… – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600026 Стефка Нейчева Нейчева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600027 Зарка Милева Петкова, с ЕГН ……. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600027 Магдалена Енчева Михалева, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600029 Петко Колев Петков, с ЕГН …….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600035 Катя Панайотова Матева, с ЕГН ……… – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600035 Роска Иванова Савова, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600036 Йорданка Трифонова Йорданова, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600037 Йорданка Атанасова Димитрова, с ЕГН ………. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600037 Красимира Петрова Юрукова-Стоянова, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600042 Петър Христов Левков, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600045 Боян Николов Николов, с ЕГН …….. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600047 Първан Ангелов Първанов, с ЕГН …….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600048 Драгомир Златев Драгнев, с ЕГН …….. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600048 Димитър Найденов Жеков, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600048 Любомир Георгиев Леков, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600049 Ангелина Димитрова Маринова, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600051 Геркиня Ставрева Стоева, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600053 Жана Петкова Христова, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600054 Чанко Николаев Чанков, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600060 Драгомир Георгиев Митев, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600061 Донка Георгиева Джеджева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600061 Михо Георгиев Добрев, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600064 Стойчо Георгиев Георгиев, с ЕГН ……. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600064 Мими Иванова Караколева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600065 Елена Георгиева Русева, с ЕГН ……….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600065 Христо Стойчев Хаджиев, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600066 Желязка Колева Георгиева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600072 Нели Вълканова Иванова, с ЕГН ……. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600072 Иванина Атанасова Иванова, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600073 Мариян Атанасов Иванов, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600076 Таня Атанасова Пенева, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600077 Пенка Колева Казакова, с ЕГН …….. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600077 Жана Желева Видева, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600085 Елена Атанасова Иванова, с ЕГН …….. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600085 Димитринка Иванова Сотирова, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600085 Златомир Янчев Златев, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600087 Николай Минчев Минчев, с ЕГН …. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600088 Ивета Николаева Минчева, с ЕГН ….. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600088 Марийка Иванова Ангелова, с ЕГН ………– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600097 Мирослава Василева Василева - Митева, с ЕГН …… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600099 Галина Тодорова Петрова, с ЕГН …….. – член и анулира издаденото удостоверение;

 2.НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312600001 Станка Димитрова Манолова - Гочева, с ЕГН …… – Секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600002 Ани Ташкова Ташева, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600005 Тони Георгиев Тонев, с ЕГН …… – Председател и издава удостоверение;

СИК № 312600006 Видка Георгиева Кръстева, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600008 Златина Иванова Михайлова, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600009 Йорданка Стоянова Кръстева, с ЕГН ……… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600012 Йорданка Трифонова Йорданова, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600013 Стоян Петков Казаков, с ЕГН …… – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600013 Петя Иванова Алексиева, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600015 Сийка Георгиева Атанасова, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600016 Нонка Иванова Николова, с ЕГН ……..– секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600017 Валентина Пеева Сарайдарова, с ЕГН …….– секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600018 Диана Атанасова Чакалова, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600019 Роска Иванова Савова, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600019 Мима Георгиева Господинова, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600022 Стефка Нейчева Нейчева, с ЕГН ……. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600024 Биляна Иванова Караджова – Петрова, с ЕГН ………. – председател и издава удостоверение;

СИК № 312600026 Лиляна Николова Георгиева, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600027 Магдалена Енчева Михалева, с ЕГН ……. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600027 Петко Колев Петков, с ЕГН ……. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600029 Зарка Милева Петкова, с ЕГН …….. – председател и издава удостоверение;

СИК № 312600035 Янка Колева Гогуланова, с ЕГН …….. – председател и издава удостоверение;

СИК № 312600035 Катя Панайотова Матева, с ЕГН ……– член и издава удостоверение;

СИК № 312600036 Нели Николова Николова, с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600037 Даниела Йорданова Паликова, с ЕГН ……– секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600037 Йорданка Атанасова Димитрова, с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600042 Емануил Стефчов Чобанов, с ЕГН ……– член и издава удостоверение;

СИК № 312600045 Красимир Гроздев Гроздев, с ЕГН ……– зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600047 Драгомир Златев Драгнев, с ЕГН ……– председател и издава удостоверение;

СИК № 312600048 Любомир Георгиев Леков, с ЕГН …… – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600048 Стефчо Ташков Чобанов, с ЕГН ………– член и издава удостоверение;

СИК № 312600048 Златка Стефанова Чиликова, с ЕГН …….– член и издава удостоверение;

СИК № 312600049 Кръстина Генчева Казакова, с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600051 Боян Николаев Николов, с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600053 Галина Андонова Желева, с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600054 Първан Ангелов Първанов, с ЕГН …….– член и издава удостоверение;

СИК № 312600060 Геркиня Ставрева Стоева, с ЕГН ……. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600061 Иванка Добрева Тодорова с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600061   Петранка Желязкова Бончева с ЕГН …….– член и издава удостоверение;

СИК № 312600064   Ваня Наскова Костадинова с ЕГН ………– секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600064   Светла Георгиева Иванова с ЕГН …….– член и издава удостоверение;

СИК № 312600065   Таня Тенева Тенева с ЕГН ……– председател и издава удостоверение;

СИК № 312600065   Стоянка Димитрова Стайкова с ЕГН ………– член и издава удостоверение;

СИК № 312600066   Динка Георгиева Недялкова с ЕГН ……..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600072   Таня Атанасова Пенева с ЕГН ……..– зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600072   Иванка Христова Димитрова с ЕГН ……. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600073   Веселина Кирилова Петрова с ЕГН …… – член и издава удостоверение;

СИК № 312600076 Денка Йорданова Иванова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600077 Жана Желева Видeва, с ЕГН ……… – председател и издава удостоверение;

СИК № 312600077   Пенка Колева Казакова, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600085 Димитринка Иванова Сотирова, с ЕГН ………. - секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600085 Елена Атанасова Иванова, с ЕГН ……… – член издава удостоверение;

СИК № 312600085 Красимира Петрова Юрукова - Стоянова, с ЕГН …….. – член издава удостоверение;

СИК № 312600087 Ивета Николаева Минчева, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600088 Марийка Иванова Ангелова, с ЕГН ……… – секретар издава удостоверение;

СИК № 312600088 Николай Минчев Минчев, с ЕГН ……. – член издава удостоверение;

СИК № 312600097 Мария Димитрова Иванова, с ЕГН …….. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600099 Пенчо Вълков Пенчев, с ЕГН ……. – член и издава удостоверение;

3. ОТКАЗВА да освободи Николай Неделчев Неделчев с ЕГН ……… от състава на СИК № 312600023 и да назначи Живка Филипова Колева ЕГН ……… в същата секция, тъй като е вече назначена като член на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 19.05.2019 в 15:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения