Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галин Славчев Костов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №107 от 17.05.2019 г.,  с което се иска промяна в състава на СИК  на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска, и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

  1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312600004 Даринка Василева Стоянова, с ЕГН………………. – член и анулира издаденото удостоверение;

 СИК № 312600089 Жана Георгиева Стоянова, с ЕГН………………….–Зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600068 Пенка Филипова Димитрова, с ЕГН …………………..– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600056 Минка Минчева Матева, с ЕГН ……………………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600062, Симеон Николов Кузманов с ЕГН …………………… –Зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600083 Станка Иванова Райкова, с ЕГН ………………… – Зам .председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600059 Кръстинка Иванова Боева, с ЕГН …………………. –Зам председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600053 Марийка Христова Драгоева, с ЕГН……………………– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600054 Донка Димитрова Господинова, с ЕГН ………………… –член и анулира издаденото удостоверение;

2.НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312600004 Гергана Методиева Кръстева, с ЕГН ……………………. – член и издава удостоверение;

 СИК № 312600089 Диана Николова Янчева, с ЕГН …………………… –Зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600068 Марийка Господинова Павлова, с ЕГН …………………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600056 Добромир Атанасов Димитров, с ЕГН …………………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600062, Митка Георгиева Ончева с ЕГН …………………. –Зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600083 Донка Иванова Станоевич, с ЕГН ……………………. – Зам .председател и издава удостоверение;

СИК № 312600059 Снежа Василева Кандева, с ЕГН……………………… –Зам председател и издава удостоверение;

СИК № 312600053 Атанас Маринов Стоянов, с ЕГН………………………..– член и издава удостоверение;

СИК № 312600054Росица Вълкова Христова, с ЕГН ………………….. –член и издава удостоверение;

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения