Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“,  заведено под № 105 от 17.05.2019 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол. Към искането са приложени: пълномощно на заявителя, заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК и издадените удостоверения  на предложените за смяна лица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

 

СИК № 312600013 Мирослава Боева Джиновка, с ЕГН …… – член и анулира издаденото удостоверение.

 СИК № 312600027 Донка Стоянова Анастасова , с ЕГН ….. – председател и анулира издаденото удостоверение

СИК № 312600031 Митко Бинев Динев  , с ЕГН …… – член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600034 Дена Димитрова Карагьозова , с ЕГН ……… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600038, Златка Василева Димитрова с ЕГН …….. –  член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600047, Цветелина Мариянова Димитрова с ЕГН …….. –  член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600053, Събина Иванова Йорданова с ЕГН ……. –  член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600069, Ганка Николова Чернева с ЕГН …….. –  председател  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600072, Ирина Христова Динева с ЕГН ……. –  председател  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600079, Димка Николова Тодорова с ЕГН …….. –  зам. председател  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600086, Радомир Любенов Радулов с ЕГН ……… –  секретар  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600092, Яна Георгиева Ганчева  с ЕГН …….. –  секретар  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600093, Денка Вълчева Мегданска  с ЕГН ……. –  председател  и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600096, Донка Петрова Пошева  с ЕГН …….. –  член  и анулира издаденото удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

 

СИК № 312600013 Димка Николова Тодорова, с ЕГН …… – член  и издава удостоверение.

СИК № 312600027 Иван Димитров Иванов , с ЕГН …… – председател и и издава удостоверение.

СИК № 312600031 Ганка Николова Чернева, с ЕГН …….. – член и и издава удостоверение.

СИК № 312600034 Събина Иванова Йорданова, с ЕГН ……. – зам. председател  и издава удостоверение.

СИК № 312600038 Тодор Димитров Тодоров, с ЕГН …… – член  и издава удостоверение.

СИК № 312600047  Веселин Петров Тодоров, с ЕГН ……. – член  и издава удостоверение.

СИК № 312600053  Дена Димитрова Карагьозова, с ЕГН ……. – член  и издава удостоверение.

СИК № 312600069  Митко Бинев Динев, с ЕГН …….. – председател  и издава удостоверение.  

СИК № 312600072 Теодора Миткова Желязкова, с ЕГН …… – председател  и издава удостоверение.

СИК № 312600079  Мирослава Боева Джиновска, с ЕГН…… – зам.  председател  и издава удостоверение.

СИК № 312600086 Дияна Георгиева Бончева, с ЕГН …….. – секретар  и издава удостоверение.

СИК № 312600092  Ваня Миткова Шидерова , с ЕГН ……. – секретар  и издава удостоверение.

СИК № 312600093 Йордан Димитров Събев, с ЕГН ……. – председател  и издава удостоверение.

СИК № 312600096   Ирина Христова Динева, с ЕГН …….. – член  и издава удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:08 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения