Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 52-ЕП
Ямбол, 17.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Атанас Христов Христов - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №103 от 17.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверенията за назначаване на лицата, чиято смяна се иска, и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312500004 Милен Динев Динев, с ЕГН ………. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500012 Стойка Петрова Костова, с ЕГН ……….– председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500012 Ирина Ефтимова Вълчева, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500025 Марийка Господинова Дженкова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500049 Пенка Иванова Станчева, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

 СИК № 312500016 Стефанка Панайотова Колева, с ЕГН ……….– зам.-председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500043 Ивана Стоянова Пенева, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500027 Димитринка Иванова Мисиркова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500005 Станимира Дянкова Петкова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500019 Милан Георгиев Миланов, с ЕГН ……….– председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500019 Желязка Косева Янкова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312500004 Йонка Иванова Динева, с ЕГН ………. – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312500012 Ирина Ефтимова Вълчева, с ЕГН ……….– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500012 Стойка Петрова Костова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500025 Живко Динев Колев, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500049 Тонка Пеева Иванова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500016 Велика Иванова Димитрова, с ЕГН ……….– зам.-председател и издава удостоверение;

СИК № 312500043 Младен Митков Челебиев, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500027 Мария Стефанова Димитрова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500005 Тонка Недева Динева, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500019 Христо Куртев Христов, с ЕГН ……….– председател и издава удостоверение;

СИК № 312500019 Мария Атанасова Косева, с ЕГН ………. – член и издава издаденото удостоверение;

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

* Публикувано на 17.05.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения