Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 4-ЕП
Ямбол, 09.04.2019

ОТНОСНО: Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна комисия в тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за европейски парламент на 26 май 2019 година.

На основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, чл.25д от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 , Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски.

Р Е Ш И:

Приема Правила за технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна комисия в тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане на изборите за европейски парламент на 26 май 2019 година, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 09.04.2019 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения