Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
Ямбол, 13.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпили са заявления от Атанас Борисов Дженков - упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ заведени под №59 и № 60 от 10.05.2019г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с които се иска промяна в състава на СИК на територията на община Болярово. Към исканията са приложени: пълномощно на заявителя и заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК от всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 310300009 Пепа Костадинова Лазарова, с ЕГН … – зам.-председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 310300019 Бонка Янакиева Димитрова, с ЕГН … – зам.-председател и анулира издаденото удостоверение.

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 310300009 Велка Маринова Ненова, с ЕГН … – зам.-председател и  издава удостоверение;

СИК № 310300019 Иванка Стойкова Михова, с ЕГН … – зам.-председател и  издава удостоверение;

 Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 13.05.2019 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения