Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 33-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: упълномощаване на членове от РИК-Ямбол за приемане на бюлетините при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г.

На основание чл.72, ал.1, т.13 от ИК и във връзка с Решение №158-ЕП от 12 април  2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

Р Е Ш И:

 1. УПЪЛНОМОЩАВА

Екатерина Антонова Янева, ЕГН:…………….. - председател на РИК-Ямбол и Мариана Георгиева Гърдева – Виденова, ЕГН:……………. - секретар на РИК-Ямбол, излъчени от различни партии и коалиции да приемат от Печатницата на БНБ АД хартиените бюлетини за Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019г. и осъществят контрол при транспортирането и доставката на бюлетините.

 2. Упълномощените лица имат право да подпишат приемо-предавателния протокол и всички необходими документи.

 3. Списък на упълномощените от Районна избирателна комисия – Ямбол лица да се изпрати на Централна избирателна комисия.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 19:01 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения