Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 18-ЕП
Ямбол, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на състав на ПСИК на територията на община Болярово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г.

В РИК31-Ямбол е постъпило предложение от кмета на Община Болярово с вх.№26/25.04.2019г. на основание чл. 90, ал.2 от Изборния кодекс за състав на ПСИК в територията на община Болярово. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, ал.2, чл.90 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение №96 –ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.89, ал.2, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение № 96 –ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на подвижна секционна избирателна комисия №310300021 на територията на община Болярово, както следва:

Мариета Ангелова Вълкова, ЕГН: …………… на длъжност председател;

Диан Иванов Лазаров ЕГН:………….. на длъжност зам.- председател;

Димитринка Георгиева Кирова, ЕГН: …………… на длъжност секретар;

Лора Константинова Величкова, ЕГН: …………….. на длъжност член;

Ирина Василева Петмесчиева, ЕГН: ………….. на длъжност член;

2.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на ПСИК №310300021 на територията на община Болярово.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.04.2019 в 19:17 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения