Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 126-ЕП
Ямбол, 24.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“,  заведено под № 224 от 24.05.2019 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Ямбол. Към искането са приложени: пълномощно на заявителя, заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК и издадените удостоверения  на предложените за смяна лица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

                                                                  Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА  от:

СИК № 312600045 Йордан Койчев Марков, с ЕГН….  –  член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600046  Боряна Койчева Маркова, с ЕГН….. – член и анулира издаденото удостоверение.

2.НАЗНАЧАВА в: 

СИК № 312600045 Петър Димитров Петров, с ЕГН ……. - член и му издава удостоверение.

СИК № 312600046  Еленка Иванова Петрова, с ЕГН ……. – член и и издава удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.05.2019 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения