Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 124-ЕП
Ямбол, 24.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за Права и Свободи“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Иван Иванов Тодоров –  упълномощен от Мустафа Сали Карадайъ  – председател на политическа партия, „Движение за Права и Свободи“ заведено под № 7 от 22.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 230 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 39-ЕП на хартиен носител, подписано от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 230 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 222 лица, като при проверката се установи, че:

- три от посочените лица за застъпници участват в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като такива, но в друга политическа партия;

- четири от посочените за застъпници лица са с посочено невалидно ЕГН;

- едно от посочените лица е под 18 години;

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

 

 

РЕШИ:

 1. Регистрира  222 /двеста двадесет и двама/ застъпници на  кандидатската листа на ПП „Движение за Права и Свободи“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Васил Асенов Иванов

Манол Андреев Иванов

Димитър Георгиев Стефанов

Васил Георгиев Чакъров

Стефан Ников Илиев

Генчо Василев Генчев

Мария Георгиева Илиева

Георги Ценков Йорданов

Ценко Асенов Йорданов

Здравко Маринов Николов

Руска Здравкова Маринова

Милка Маринова Николова

Събка Божидарова Черкезова

Зорка Маринова Николова

Зюмбюла Иванова Николова

Мариана Божидарова Черкезова

Зоя Василева Чакърова

Здравка Стоянова Николова

Михаил Маринов Николов

Кръстьо Иванов Христов

Божидар Петров Стоянов

Кръстина Асенова Георгиева

Златка Великова Великова

Митко Стоянов Илиев

Пантелей Асенов Георгиев

Радослав Киров Алексиев

Атанас Кръстев Атанасов

Стоян Великов Атанасов

Фана Найденова Методиева

Илия Стефанов Андонов

Магда Ангелова Петрова

Златка Илиева Стоянова

Давид Магдов Петров

Иван Демирев Стоянов

Стойка Георгиева Иванова

Рашко Василев Чакъров

Георги Славчев Тодоров

Тодор Стефанов Андонов

Георги Симеонов Иванов

Златка Димитрова Андонова

Стойка Василева Чакърова

Мануила Тодорова Андонова

Иван Георгиев Тодоров

Васил Славчев Тодоров

Мария Тодорова Андонова

Васил Асенов Иванов

Йорданка Манчева Чобанова

Мария Спасова Илиева

Генчо Асенов Йорданов

Асен Минчев Йорданов

Божидар Асенов Йорданов

Венко Маринов Йорданов

Иван Маринов Иванов

Илия Йорданов Маринов

Илия Иванов Щерев

Михаил Атанасов Михайлов

Михаил Димитров Арнаудов

Петко Димитров Арнаудов

Георги Великов Георгиев

Иван Петков Димов

Демир Василев Иванов

Саша Сашева Николова

Динко Мишев Христов

Златка Генчева Христова

Васил Стефанов Иванов

Румяна Димитрова Иванова

Румяна Стоянова Димова

Минчо Исмаилов Сеидов

Господинка Ангелова Йорданова

Динко Димитров Василев

Гинка стоянова Георгиева

Рода Петкова Димова

Петко Димов Йорданов

Андон Петков Димов

Величка Динкова Йорданова

Димитър Минчев Георгиев

Зорка Фанкова Миткова

Минчо Иванов Илиев

Лиляна Асенова Милева

Иван Минчев Илиев

Иван Стоянов Димитров

Жана Стоянова Димитрова

Янка Атанасова Бургазлиева

Стефан Желязков Ангелов

Вяра Иванова Йорданова

Димитър Желев Йорданов

Стефка Марианова Йорданова

Минчо Атанасов Георгиев

Стойка Атанасова Георгиева

Руска Генчева Георгиева

Минка Миткова Стефанова

Славчо Стоянов Чапъров

Росица Николаева Георгиева

Васил Петков Димов

Димитър Петков Димов

Русанка Димитрова Арнаудова

Тодорка Ангелова Василева

Янка Желева Арнаудова

Васил Митков Атанасов

Стефанка Николаева Петрова

Атанас Стефков Николаев

Божидар Митков Атанасов

Митко Атанасов Стефанов

Стоян Огнянов Ангелов

Юсеин Ризов Алиев

Атанас Михайлов Иванов

Зейнил Юмер Рамадан

Михаил Христов Димитров

Марин Петров Панов

Мария Андонова Йорданова

Петко Андонов Йорданов

Величка Андонова Йорданова

Георги Димитров Димитров

Грозданка Симеонова Генчева

Велина Йорданова Николова

Зюмбюлка Йорданова Николова

Мийрем Нуриева Исаева

Мехмед Алиев Мехмедов

Николай Тодоров Тодоров

Димитър Илиев Симеонов

Султана Минчева Георгиева

Надя Миткова Атанасова

Минчо Стефанов Георгиев

Иван Стоянов Илиев

Йордан Николов Иванов

Дочка Иванова Илиева

Ангелина Ангелова Илиева

Мария Димитрова Николова

Божидар Тодоров Тодоров

Стоян Асенов Илиев

Йордан Василев Йорданов

Магдалена Колева Христова

Сашо Василев Иванов

Ванда Василева Иванова

Цанка Стоянова Асенова

Божидар Симеонов Асенов

Михаил Стоянов Илиев

Стефка Стоянова Стефанова

Стоян Стефанов Георгиев

Стефан Георгиев Стефанов

Недялка Георгиева Демирева

Мария Минкова Михалева

Радостина Сенкова Кирова

Милена Сеидова Желева

Йордан Стоянов Илиев

Алена Желева Дичева

Васил Йорданов Йорданов

Неджибе Юбеидова Мехмедова

Сали Алиев Мехмедов

Стоян Павлов Димитров

Господинка Ангелова Миткова

Веселина Иванова Маринова

Тодор Христов Иванов

Адиле Мустафова Алиева

Донка Стефанова Стефанова

Мустафа Алиев Мехмедов

Марин Делчев Митев

Кирил Стефчов Христов

Стоян Христов Димитров

Динко Христов Димитров

Зюмбюла Райнова Михайлова

Димитър Иванов Щерев

Митко Атанасов Митков

Стоян Драганов Маринов

Румяна Йорданова Асенова

Седефа Илиева Щерева

Георги Стоянов Янков

Минка Колева Василева

Васил Минков Керемидчиев

Асен Минков Керемедчиев

Кольо Василев Иванов

Мария Кирилова Иванова

Иван Йорданов Георгиев

Демир Атанасов Стоянов

Сашо Минков Керемидчиев

Божидар Ангелов Минков

Тодор Янков Янков

Йовка Кирилова Карагьозова

Атанас Атанасов Карагьозов

Васил Иванов Кръстев

Спас Стефанов Митев

Георги Димчев Иванов

Мануела Асенова Кирилова

Цена Любчева Минкова

Борис Демирев Христов

Дочка Димчева Тодорова

Кирил Ангелов Ангелов

Симеон Сашев Асенов

Стоян Георгиев Иванов

Сашо Иванов Керемедчиев

Ангел Минков Керемедчиев

Борис Ангелов Иванов

Атанас Митков Стефанов

Моньо Янков Янков

Андон Андонов Иванов

Митка Асенова Йорданова

Стоян Алексиев Стоянов

Антоанета Мирославова Стоянова

Съби Искренов Моллов

Щерьо Христов Симеонов

Мария Андреева Христова

Христо Стоилов Симеонов

Юрий Колев Стоянов

Васил Димитров Иванов

Димитрина Николаева Иванова

Панайот Василев Чакъров

Елена Асенова Стоянова

Султанка Юриева Чакърова

Юри Генчев Стоянов

Йорданка Здравкова Стоянова

Енчо Колев Стоянов

Николина Миткова Илиева

Кольо Генчев Стоянов

Станка Митева Стоянова

Стоян Георгиев Василев

Генчо Колев Стоянов

Мария Иванова Василева

Генчо Стоянов Василев

Кольо Юриев Колев

Севгин Мехмедов Асанов

Юри Димчев Илиев

Еленка Андреева Андонова

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници лицата:

Име

Славчо Тодоров Андонов

Кута Иванова Тодорова

Стоян Илиев Андонов

Анка Тодорова Стефанова

Зорка Фанкова Миткова

Мария Йорданова Димитрова

Желязко Панайотов Ников

Атанас Минчев Стефанов

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Стоян Иванов Дойчев

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.05.2019 в 18:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения