Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 120-ЕП
Ямбол, 24.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“,  заведено под № 218 от 24.05.2019 г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на общините Ямбол и Тунджа. Към искането са приложени: пълномощно на заявителя, заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК и издадените удостоверения  на предложените за смяна лица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312600027 Иван Димитров Иванов, с ЕГН …… – председател и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600074 Галя Енчева Енчева, с ЕГН ……. – член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312500040  Ивелина Цанева Войводова – Минева, с ЕГН …….. –  член и анулира издаденото удостоверение.

 1. НАЗНАЧАВА в:  

СИК № 312600027 Пламен  Николаев Колев , с ЕГН ……. - председател и издава удостоверение.

СИК № 312600074 Палмира Павлинова Шидерова, с ЕГН …….. – член и издава удостоверение.

СИК № 312500040 Димитър Николов Канев, с  ЕГН  …….. – член и издава удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК. 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.05.2019 в 14:33 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения