Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 119-ЕП
Ямбол, 24.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от Катя Атанасова Георгиева - упълномощен представител на Коалиция ,,БСП за България“, заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под № 206 от 24.05.2019 г.,  с което се иска промяна в състава на 1 /една/ СИК  на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издаденото удостоверение за назначаване на лицeто, чиято смяна се иска  и заявление от същото по чл.51, ал.2, т.1 от ИК.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените промени, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на исканата сменя.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312600049 Данка Енева Динева, с ЕГН …………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312600049  Марко Николов Касъров, с ЕГН ………….. – член и издава удостоверение;

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.05.2019 в 14:30 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения