Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 116-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: изменение на Решение № 5-ЕП/11.04.2019 г. на РИК Ямбол

С горното решение на РИК-Ямбол е формирана и утвърдена единната номерация в табличен вид на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район – Ямболски за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., като в съответните таблици на решението се съдържа графа „Адрес“, в която са отразени административните адреси на всички избирателни секции.

На 23.05.2019 г. в РИК-Ямбол е постъпила Заповед № РД/02-00398/23.05.2019 г. на Кмета на Община Ямбол, заведена под № 205/23.05.2019г. във входящия регистър на комисията. От обстоятелствената част на заповедта се установява, че след извършена служебна проверка от страна на общинската администрация, е констатирана невъзможност за ползване по предназначение на помещенията, определени за секции с № 46, 47 и 48 и следва да се промени адреса на същите. С диспозитива на издадената заповед е променен административния адрес на секции с № 46, 47 и 48, както следва:

Секция № 46 - от гр.Ямбол, ул.“ бивша Клиника "Хипократ", ул. „Ресен" №2 на ул. „Кожух планина“  № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);

Секция № 47 - от гр.Ямбол, бивша Клиника "Хипократ", ул. „Ресен" №2 на ул. „Кожух планина“  № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);

Секция № 48 - от гр.Ямбол, ж.к."Райна Княгиня" №18, вх.А, ет.1  на ул. „Кожух планина“  № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);

Така констатираните обстоятелства налагат изменение на Решение № 5-ЕП/11.04. 2019 г. на РИК Ямбол в горния смисъл.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. с т.6 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски


Р Е Ш И :

Изменя Решение № 5-ЕП/11.04.2019 г. на РИК Ямбол, както следва:

В диспозитивната част на решението, в таблицата за единни номера на СИК в община Ямбол, в графа „Адрес“:

 • Административният адрес на СИК № 312600046 – гр.Ямбол, да се чете ул. „Кожух планина“ № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);
 • Административният адрес на СИК № 312600047 – гр.Ямбол, да се чете ул. „Кожух планина“ № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);“;
 • Административният адрес на СИК № 312600048 – гр.Ямбол, да се чете ул. „Кожух планина“ № 17 (ОУ „Д-р Петър Берон“);.


Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район - Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 20:37 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения