Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Иван Иванов Тодоров - упълномощен представител на ПП ДПС заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №203 от 23.05.2019 г., с което се иска промяна в състава на СИК  на територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверения за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявленията по чл.51, ал.2, т.1 от ИК на всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312600033 Антон Атанасов Рупчев, с ЕГН …… – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600060 Неда Господинова Памукова, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600067 Цанка Христова Богданова, с ЕГН ……….. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600080 Веселина Георгиева Дончева, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600081 Йордан Петров Петров, с ЕГН ……….– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600084 Ваня Павлова Димитрова, с ЕГН ….. - председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600095 Найден Красимиров Божилов, с ЕГН …….. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312600097 Мария Василева Апостолова, с ЕГН ……… – член и анулира издаденото удостоверение.

 

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312600033 Снежанка Пенкова Събева, с ЕГН …….. – председател и издава удостоверение;

СИК № 312600060 Антон Атанасов Рупчев, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600067 Людмил Жеков Люцканов, с ЕГН ………. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312600080 Митко Димитров Стефанов, с ЕГН ………… – член и издава удостоверение;

СИК  № 3 12600081 Лена Ангелова Янкова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312600084 Мария Колева Вътева, с ЕГН …….. - председател и издава удостоверение;

СИК № 312600095 Мария Василева Апостолова, с ЕГН ……… – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312600097 Найден Красимиров Божилов, с ЕГН ………… – член и издава удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 20:16 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения