Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 112-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „АТАКА“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Кръстьо Панайотов Петров –  упълномощен от Волен Николов Сидеров  – председател и представляващ ПП „АТАКА“, заведено към № 6 от 22.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 86 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 86 броя декларации – Приложение № 43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че едно от лицата вече участва в изборите в качеството си на член на СИК, а едно от лицата се повтаря два пъти в списъка.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

 

РЕШИ:

1.Регистрира  84 /осемдесет и четири/ застъпници на  кандидатската листа на ПП „АТАКА“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Антон Стоилов Митев

Атанас Колев Павлов

Валентина Желязкова Христова

Весела Веселинова Савова

Веселина Димитрова Илиева

Вяра Стефанова Желязкова

Господин Митев Динев

Дилян Димитров Димитров

Динка Стоянова Иванова

Донка Василева Желязкова

Евангелина Атанасова Петрова

Екатерина Димитрова Стайкова

Жан Александров Воденичаров

Иван Станимиров Станков

Иван Стоев Иванов

Иван Танев Христов

Иванина Димитрова Стоилова

Иванка Христова Димитрова - Митрани

Ивелина Димитрова Стоянова

Кера Кръстева Панчева

Кина Станкова Динева

Костадин Димитров Михов

Кремена Кръстева Петрова - Николова

Кънчо Петров Динев

Лиляна Жекова Георгиева

Марийка Железчева Вътева

Мария Димитрова Драгнева

Марияна Стоянова Русева

Милен Димитров Николов

Мима Динкова Димитрова

Минка Атанасова Петкова

Мита Стоянова Йовчева

Надка Данева Иванова

Недялка Кирова Тонева

Петка Михайлова Господинова

Петър Янков Иванов

Пламен Илиев Борисов

Радостина Иванова Павлова

Райка Ангелова Пандилева

Румен Бойдев Русев

Станка Кънева Байчева

Стефан Велев Стоев

Таньо Динев Танев

Тодор Иванов Христов

Тодорка Димитрова Димитрова

Цветана Георгиева Колева

Янко Димитров Лилов

Стела Борисова Желязкова

Здравко Петров Георгиев

Минка Маринова Стефанова

Нейка Атанасова Динева

Кольо Павлов Динев

Петя Панайотова Петрова

Иван Кръстев Лесев

Донка Динева Иванова

Георги Желязков Георгиев

Стефан Христов Димов

Елена Андонова Костова

Пламен Монев Костов

Еленка Иванова Христова

Николай Георгиев Георгиев

Стоян Тончев Терзиев

Станислава Станимирова Димитрова

Елена Димитрова Янева

Станимир Георгиев Димитров

Добри Димитров Йовчев

Мирослав Николаев Ковачев

Нела Георгиева Стоянова

Катя Колева Дженкова

Донка Василева Недева

Яню Георгиев Янев

Живко Стоянов Ангелов

Милена Янева Янева

Любомир Иванов Дуков

Пенка Христова Неделчева

Анка Янкова Калайджиева

Коста Димитров Костов

Калина Николова Иванова

Димитър Железчев Вичев

Йордан Илиев Стефанов

Драгомир Радев Господинов

Данчо Добрев Тодоров

Димитър Гочев Димитров

Михаил Йорданов Ганчев

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира като застъпник на кандидатската листа на ПП „АТАКА“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва :

Неда Господинова Памукова, с ЕГН ..................

 

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения