Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпили са заявления от Иван Иванов Тодоров - упълномощен представител на ПП ДПС заведено във входящия регистър на РИК - Ямбол под №150 от 21.05.2019 г., №173 от 22.05.2019 г. и №201 от 23.05.2019 г., с които се иска промяна в състава на СИК  на територията на община Тунджа. Към заявленията са приложени: пълномощно на заявителя, издадените удостоверения за назначаване на лицата, чиято смяна се иска  и заявлениета по чл.51, ал.2, т.1 от ИК на всяко едно от тях.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312500001 Силва Стоянова Иванова, с ЕГН ……….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500002 Добринка Георгиева Вълева, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500003 Димитър Атанасов Илиев, с ЕГН ……………..– зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500005 Недялка Иванова Минева, с ЕГН …………… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500007 Маньо Иванов Иванов, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500008 Иванка Илиева Милева, с ЕГН ……………. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500010 Радка Бойчева Димитрова, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500011 Петър Здравков Георгиев, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500012 Недка Русева Боянова, с ЕГН ……….. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500013 Христо Васков Христов, с ЕГН …………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500014 Динка Георгиева Георгиева, с ЕГН ……….. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500015 Петър Ангелов Аврамов, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500016 Енчо Иванов Тодоров, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500017 Атанас Тихомиров Атанасов, с ЕГН …………… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500021 Георги Димитров Стефанов, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500024 Господин Георгиев Георгиев, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500025 Бахрие Исмаилова Налбантова, с ЕГН ………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500026 Мима Иванова Колева, с ЕГН …………. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500027 Васил Илиев Йорданов, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500029 Стефан Ников Илиев, с ЕГН …………. – председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500030 Ангел Георгиев Русев, с ЕГН …………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500031 Христо Панков Панев, с ЕГН …………. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500032 Злата Господинова Андреева, с ЕГН ………….. – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500033 Станчо Стефанов Иванов, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500034 Атанас Иванов Иванов, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500036 Мара Минчева Симеонова, с ЕГН ………….– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500037 Минка Русева Боянова, с ЕГН …………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500038 Иванка Динева Вълчева, с ЕГН ……………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500039 Райна Тодорова Станкова, с ЕГН …………….. – секретар и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500040 Цонка Стоянова Недева, с ЕГН …………….– член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500041 Иван Кръстев Лесев, с ЕГН ………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500042 Кина Атанасова Асенова, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500044 Тома Ангелов Аврамов, с ЕГН ………… – зам. председател и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500047 Елица Иванова Дойчева, с ЕГН ………….. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500048 Йовка Илиева Андонова, с ЕГН …………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500049 Труфка Василева Петрова, с ЕГН ………… – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500022 Николай Иванов Илиев, с ЕГН …………. – член и анулира издаденото удостоверение;

СИК № 312500043 Иван Атанасов Иванов, с ЕГН …………… – член и анулира издаденото удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312500001 Кръстина Георгиева Георгиева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500002 Димитринка Иванова Иванова, с ЕГН …………..– член и издава удостоверение;

СИК № 312500003 Ивелина Иванова Карагьозова-Стоянова, с ЕГН ………… – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500005 Пенка Русева Кръстева, с ЕГН …………… – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500007 Мария Илиева Атанасова, с ЕГН ………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500008 Георги Димитров Кулишев, с ЕГН …………….. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500010 Пламен Павлинов Петров, с ЕГН ……………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500011 Дора Иванова Колева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500012 Валентин Генчев Гочев, с ЕГН ……….. – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312500013 Ваня Стоилова Иванова, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500014 Стефан Асенов Сашев, с ЕГН ………….– зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500015 Велика Иванова Тодорова, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500016 Станка Митева Георгиева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500017 Павел Любенов Атанасов, с ЕГН ……………. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500021 Иванка Димитрова Монева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500024 Недялка Русева Иванова, с ЕГН ………….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500025 Генади Георгиев Жеков, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500026 Кина Атанасова Асенова, с ЕГН …………. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500027 Елена Костадинова Георгиева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500029 Господин Георгиев Александров, с ЕГН ……………. – председател и издава удостоверение;

СИК № 312500030 Станка Димитрова Петрова, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500031 Станка Георгиева Панева, с ЕГН …………. – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312500032 Деша Йорданова Маркова, с ЕГН …………….. – зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500033 Йорданка Митева Атанасова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500034 Даниела Георгиева Щерева, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500036 Йорданка Иванова Новачева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500037 Минка Русева Петрова, с ЕГН …………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500038 Иванка Димова Христанова, с ЕГН ………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500039 Христо Димитров Панчев, с ЕГН …………. – секретар и издава удостоверение;

СИК № 312500040 Кръстина Георгиева Пенчева, с ЕГН …………– член и издава удостоверение;

СИК № 312500041 Стела Стоянова Иванова, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500042 Галя Манолова Цветкова, с ЕГН ……….. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500044 Диян Стефанов Шишков, с ЕГН …………– зам. председател и издава удостоверение;

СИК № 312500047 Величка Йорданова Дичева, с ЕГН ………….– член и издава удостоверение;

СИК № 312500048 Ангелина Христова Андонова, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500049 Бано Арнаудов Банов, с ЕГН ………… – член и издава удостоверение;

СИК № 312500022 Тодорка Атанасова Георгиева, с ЕГН …………. – член и издава удостоверение;

СИК № 312500043 Стоянка Христакиева Кънева, с ЕГН ……….. – член и издава удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения