Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 109-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Стоян Йорданов Стоянов, упълномощен от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, заведено към вх. № 4 от 22.05.2019 г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 40 /четиридесет/ застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 39-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 40 броя декларации – Приложение № 43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 34 от подадените  предложения за застъпници.  По отношение на шестима са констатирани законови пречки – същите участват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в друго качество.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  34 /тридесет и четири/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Николай Георгиев Георгиев

 

Соня Вълчева Комарева

Елена Тодорова Андонова

Иванка Тончева Лемберова

Райна Русева Турлакова

Иван Парушев Болградов

Станка Стефанова Динкова

Кера Тодорова Димитрова

Генка Симеонова Неделчева

Анастасия Иванова Чалъкова

Румен Георгиев Минчев

Румяна Иванова Господинова

Радостина Николаева Узунова

Стоян Радулов Бурлаков

Стоян Иванов Иванов

Йовка Щерева Ненова

Йордан Василев Кюлев

Илия Ненов Илиев

Димитър Дженков Йорданов

Христо Димитров Йорданов

Георги Севдалинов Кабаков

Стефан Здравков Александров

Здравко Стефанов Александров

Мария Николова Домусчиева

Женя Димитрова Домусчиева

Николина Димитрова Русева

Петя Иванова Панева

Йорданка Иванова Митева

Жечка Василева Попова

Веселина Друмева Георгиева

Майа Василева Цанева-Кожухарова

Димо Димитров Кескинов

Димитрина Петрова Кабакова

Деница Руменова Ванова

 1. Отказва да регистрира:

Татяна Иванова Филипова

Филип Петров Филипов

Михаил Николаев Узунов

Иван Стоянов Данев

Пламен Пенев Чуховски    

Петя Иванчева Русева        

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения