Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 108-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от Галина Георгиева Добрева - упълномощен представител на ПП „Воля“, заведено под №168 от 22.05.2019г. във входящия регистър на РИК - Ямбол, с което се иска промяна в състава на СИК на територията на община Тунджа. Към искането са приложени: пълномощно на заявителя, 3 бр. заявления по чл.51, ал.2, т.1 от ИК и удостоверенията на лицата, чиято смяна се иска.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски 

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА от:

СИК № 312500027 Пенка Стефанова Димитрова с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение.

 СИК № 312500044 Жеко Георгиев Колев, с ЕГН ………. – член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312500009 Дженка Ангелова Танева, с ЕГН ………. – председател и анулира издаденото удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312500027 Диян Иванов Иванов, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение.

СИК № 312500044 Михаил Николаев Узунов, с ЕГН ………. – член и издава удостоверение.

СИК № 312500009 Мария Христова Димова, с ЕГН ………. – председател и издава удостоверение.

             

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения