Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 104-ЕП
Ямбол, 23.05.2019

ОТНОСНО: Назначаване на състав на СИК в МБАЛ „Св.Ив.Рилски“ на територията на община Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г.

В РИК 31-Ямбол е постъпило предложение от кмета на Община Елхово с вх. № 189/23.05.2019 г. на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс за състав на СИК № 310700030  МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ гр. Елхово. Към предложението са приложени всички законово изискуеми документи. Постъпило е и заявление от Галина Георгиева Добрева – представляваща ПП „ВОЛЯ“, заведено под вх. № 197/23.05.2019 г., с искане на мястото на предложената Минка Ангелова Шигулова – регистрирана като застъпник от друга партия, да бъде назначена Тодорка Костова Петрова – член.

След извършена проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции и че са налице изискванията на чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.91, ал.11 вр. с чл.89, ал.1 и във вр.чл.9, ал.6 от Изборния кодекс и Решение № 141–ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членовете на секционна избирателна комисия №310700030 на територията на община Елхово, както следва:

Иванка Димитрова Митева, с ЕГН …………… – председател

Таня Георгиева Чиракчиева ЕГН ………………. – зам.председател

Надя Богданова Георгиева ЕГН ……………….. – секретар

Мата Иванова Христова ЕГН …………………….. – член

Тодорка Костова Петрова ЕГН ……………… - член

2.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на СИК №310700030 на територията на община Елхово.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения