Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 92-ПВР/НС
Ямбол, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е заявление на основание чл.118, ал.1 от ИК от Георги Петров Георгиев-упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, заведено към вх. №1 от 08.11.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 99 (деветдесет и девет) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец № 54-ПВР/НС на хартиен носител, подписано от упълномощеното лице. Към заявлението са приложени по един брой списък на хартиен и на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска и 99 (деветдесет и девет) броя декларации - Приложение № 56-ПВР/НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване“ АД на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 94 /деветдесет и четири/ застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72,ал.1,т.15 и чл.118,ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, РИК в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И :

1.Регистрира 94 /деветдесет и четири/ застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

№ по ред

Име,  презиме, фамилия

1

Георги Ангелов Иванов

2

Вельо Господинов Стоянов

3

Минчо Иванов Казаков

4

Митко Митков Гочев

5

Тодор Милчев Атанасов

6

Исус Минчев Казаков

7

Стефан Михайлов Тодоров

8

Султанка Илиева Борисова

9

Зюмбюла Христова Чолакова

10

Илиян Стоянов Мишев

11

Радостина Илиева Мишева

12

Милена Демирева Велкова

13

Мария Костова Димова

14

Асен Гочев Тодоров

15

Ташко Чавдаров Илиев

16

Боян Илиев Стоянов

17

Величка Боянова Стоянова

18

Веселка Петрова Лазарова

19

Живко Иванов Стоилов

20

Дянка Гочева Ташева

21

Стоян Кирилов Чавдаров

22

Дафина Манева Тодорова

23

Чавдар Демирев Чавдаров

24

Митко Ангелов Стоянов

25

Минка Кирилов а Симеонова

26

Любка Павлова Асенова

27

Тинка Георгиева Стоилова

28

Марин Панайотов Иванов

29

Иван Йорданов Йорданов

30

Иван Илиев Тодоров

31

Илиян Стефанов Стоянов

32

Събка Златкова Иванова

33

Минка Атанасова Стоянова

34

Младен Асенов Илиев

35

Михаил Руменов Иванов

36

Симона Живкова Стоянова

37

Божидар Иванов Мишев

38

Симеон Радев Ангелов

39

Радка Стойкова Димитрова

40

Николай Танчев Хараламбов

41

Марияна Асенова Христова

42

Минка Миткова Асенова

43

Иван Христов Христов

44

Донка Апостолова Митева

45

Илия Атанасов Михалев

46

Севда Младенова Михалева

47

Таня Асенова Миткова

48

Христо Иванов Христов

49

Асен Стоянов Асенов

50

Тодор Атанасов Желязков

51

Тодор  Динев Тодоров

52

Величка Тодорова Желязкова

53

Кольо Иванов Иванов

54

Васил Генчев Стоянов

55

Биляна Илиева Георгиева

56

Иван Колев Иванов

57

Бойко Иванов Иванов

58

Кристияна Иванова Манчева

59

Мишо Стоянов Мишев

60

Анка Йорданова Йорданова

61

Тодор Симеонов Тодоров

62

Митко Стефанов Георгиев

63

Наско Младенов Стоянов

64

Иван Петров Тодоров

65

Каля Петрова Тодорова

66

Иванка Недялкова Тодорова

67

Йонка Димитрова Недялкова

68

Сали Вели Мехмед

69

Митко Юлиянов Александров

70

Вели Мехмед Сали

71

Магдалена Яворова Атанасова

72

Христо Стоянов Атанасов

73

Светослав Валентинов Давидов

74

Пламен Георгиев Динев

75

Тодор Димитров Василев

76

Патрисия Стоянова Стефанова

77

Златина Михаилова  Донева

78

Йорданка Митева Касидова

79

Ивайло Кънчев Кънчев

80

Кирил Атанасов Шевкенов

81

Кристина Елферт

82

Йовка Стоянова Дудева

83

Георги Димитров Влайков

84

Марийка Димитрова Стоянова

85

Тинка Иванова Ламбова

86

Пена Димитрова Драганова

87

Иванка Нанева Караиванова

88

Донка Георгиева Карагеоргиева

89

Марийка Атанасова Донева

90

Татяна Атанасова Узунова

91

Тодорка Христова Манолова

92

Асен Митков Георгиев

93

Митко Ангелов Иванов

94

Иван Христов Станчев

 

2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3.Отказва да регистрира за застъпници:

Митко Георгиев Иванов, ЕГН …………..,

Диана Демирева Минчева, с ЕГН ……………..,

Алисия Иванова Христова, ЕГН …………………,

Ангел Георгиев Иванов, ЕГН ……………..,

Ганка Петкова Кръстева, ЕГН ……………….

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., тъй като лицата участват в изборите в друго качество.

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения