Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 7-ПВР/НС
Ямбол, 30.09.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал.1, т.6, чл.8, ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 564 - ПВР/НС от 21 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски,

Р Е Ш И:

 

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции по общини в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, както следва: 

 

Община Болярово

Секция №

Населено място

Адрес

310300001

гр. Болярово

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември“ №3

310300002

гр. Болярово

СУ „Д-р П. Берон“, ул. „Васил Левски“ №8А

310300003

с. Ружица

Клуб на съветника, ул. „Гео Милев" №1

310300004

с. Вълчи извор

Училище, ул. „Георги Димитров“ №1А

310300005

с. Горска поляна

Младежки клуб, ул. „Девети септември“ №1

310300006

с. Голямо Крушево

Селски клуб, ул. „П. Пенев“ №31

310300007

с. Стефан Караджово

Читалище, ул. „Ст. Караджа“ №28

310300008

с. Денница

Читалище, ул. „Юрий Гагарин“ №7

310300009

с. Оман

Клуб на пенсионера, ул. „Ат. Премянов“ №1

310300010

с. Камен връх

Селски клуб, ул. „Пирин“ №25А

310300011

с. Дъбово

Адм. сграда на кметство, ул.“ Рила“ №6

310300012

с. Попово

Клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ №10А

310300013

с. Златиница

Адм. сграда  на кметство, ул. „Г. Димитров“ №16

310300014

с. Мамарчево

Читалище, ул. „Георги Мамарчев“ №1

310300015

с. Малко Шарково

Селски клуб, ул. „Д. Благоев“ №23

310300016

с. Шарково

Клуб на пенсионера, ул.“ Ат. Ангелов" №1

310300017

с. Ситово и с. Иглика

Селски клуб, ул.“ Бяло море“ №1

310300018

с. Крайново

Училище, ул.“ Пирин“ №25

310300019

с. Воден

Читалище, ул. „Нико Пехливанов“ №69

310300020

с. Странджа

Клуб на пенсионера, ул. „Кирил и Методий“ №2

 

Община Елхово

№ СИК

Населено място

Адрес

310700001

гр. Елхово

Читалище "Развитие", ул. „Г. С. Раковски" № 28

310700002

гр. Елхово

Клуб на ул. „Христо Ботев" №"4

310700003

гр. Елхово

Читалище "Развитие", ул. „Г. С. Раковски" № 28

310700004

гр. Елхово

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Ал.

Стамболийски“ №36

310700005

гр. Елхово

Клуб на пенсионера, ул. „Търговска" №61

310700006

гр. Елхово

Клуб на ул. „Ал. Стамболийски" №66

310700007

гр. Елхово

Клуб на ул. „Ангел Вълев" №56

310700008

гр. Елхово

ОУ" Св. П. Хилендарски", ул. „А. Златаров" №15

310700009

гр. Елхово

ОУ „Св. П. Хилендарски", ул. „А. Златаров" №15

310700010

гр. Елхово

ОУ" Св. П. Хилендарски", ул. „А. Златаров" №15

310700011

гр. Елхово

Клуб на ул. „Марица" №14

310700012

с. Бояново и с. Стройно

Ритуална Зала – „ул.Георги Димитров“№ 27

310700013

с. Борисово

Административна сграда-Клуб, ул. „Феризович" №7

310700014

с. Жребино

Административна  сграда- клуб, ул. „Сливница" №2

310700015

с. Добрич

Кметство, ул. „Средец" №2

310700016

с. Чернозем

Кметство, ул. Ал. Стамболийски" №7

310700017

с. Маломирово  и с. Славейково

Читалище, ул.“ Г. Димитров" №28

310700018

с. Раздел

Читалище, ул. „Г. Димитров" №1

310700019

с. Голям Дервент

Административна сграда, ул. „Индже войвода" №1

310700020

с. Лалково

Клуб, ул. „Г. Димитров" №18

310700021

с. Кирилово

Читалище, ул. „Г. Димитров" №60

310700022

с. Изгрев

Клуб, ул. „Христо Ботев" №1

310700023

с. Пчела

Клуб, ул. „Никола Дуков" №12

310700024

с. Малък Манастир

Ритуална зала, ул. „Г. Димитров" №11

310700025

с. Трънково

Читалище, ул. „Г. Димитров" №9

310700026

с. Гранитово

Ритуална зала, ул. „Девети септември" №29А

310700027

с. Мелница  и с. Малко Кирилово

Ритуална зала, ул. „Хр. Ботев" №1

310700028

с. Лесово

Ритуална зала, ул. „Димитър Павлов" №20А

310700029

с. Вълча Поляна

Основно училище, ул. „Опълченска" №8

   

Община Стралджа

№ СИК

Населено място

Адрес

312200001

гр. Стралджа

Ритуална зала, ул. „Хемус" №12

312200002

гр. Стралджа

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Хемус" №67

312200003

гр. Стралджа

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Хемус" № 67

312200004

гр. Стралджа

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Хемус" № 67

312200005

гр. Стралджа

СУ „П. К. Яворов", ул. „Г. Станчев" № 17А

312200006

гр. Стралджа

СУ „П. К. Яворов", ул. „Г. Станчев" № 17А

312200007

гр. Стралджа

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Хемус" № 67

312200008

с. Александрово

Читалище, ул. „Ал. Стамболийски" № 63

312200009

с. Атолово

Читалище, ул. „Тракия" № 2

312200010

с. Богорово

Училище, ул. „Х. Димитър" № 17

312200011

с. Воденичане

Кметство-ритуална зала, ул. „Г. Димитров" №16

312200012

с. Войника

ОУ „Хр. Ботев", ул. „Вл. Ил. Ленин" №1

312200013

с. Джинот

Читалище-клуб, ул. „Г. Димитров" №24

312200014

с. Зимница

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, ул. „Сан Стефано №24

312200015

с. Зимница

Читалище, ул.“ Хан Аспарух" №5а

312200016

с. Иречеково

Читалище, пл. „Освобождение" №2

312200017

с. Каменец

Читалище, ул.“ Г. Димитров" №47

312200018

с. Леярово

Кметство, ул. „А. Калайджиев" №11

312200019

с. Лозенец

Читалище, ул. „П. Кабаков" №18

312200020

с. Люлин

Читалище, ул.“ Първи май" №10

312200021

с. Маленово

Читалище, ул.“ Г. Димитров" №16

312200022

с. Недялско

Читалище, ул. „Дружба" №3

312200023

с. Палаузово

Читалище, ул.“ Г. Димитров" №17

312200024

с. Поляна

Кметство/ритуална зала/, ул.“ Васил Левски“ /Г. Димитров/ № 16

312200025

с. Правдино

Кметство, ул. „А. Господарев" № 1А

312200026

с. Първенец

Читалище, ул.“ Генерал Заимов" №5

312200027

с. Саранско

Многофункционална зала, ул.“ Г. Димитров" №19

312200028

с. Тамарино

Читалище-1 етаж, ул. „Й. Кондова" №1

312200029

с. Чарда

Читалище, ул.“ Първи май" №1

 

 

Община Тунджа

№ СИК

Населено място

Адрес

312500001

с. Асеново

Сградата на кметското наместничество, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №2

312500002

с. Безмер

Младежки дом, ул. „Освобождение“ №34

312500003

с. Безмер

Кметство, ул. „Освобождение“ №32

312500004

с. Ботево

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Хр. Ботев“ №39

312500005

с. Болярско

Кметство, ул. „Пробуда“ №35

312500006

с. Бояджик

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Независима България“ №29

312500007

с. Бояджик

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Независима България“ №29

312500008

с. Веселиново

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-стол, ул. „Хр. Ботев“ №2

312500009

с. Видинци

Читалище, ул. „Ал. Стамболийски“ №4

312500010

с. Генерал Инзово

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №14

312500011

с. Генерал Тошево

НЧ „Развитие-1905“-малък салон, ул. „Митко Пеев“ №30

312500012

с. Голям Манастир

НЧ „Напредък-1927“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №21

312500013

с. Гълъбинци

НЧ „П. Р. Славейков-1928“, ул. „П. Р. Славейков“ №3

312500014

с. Дражево

Сградата на старото читалище-тип барака, ул. „Надежда“ №17

312500015

с. Драма

Читалище-малка зала, ул. „Балкан“ №19

312500016

с. Дряново

НЧ “Светлина-2004“, ул. „И. Михов“ №7

312500017

с. Завой

Клуб на пенсионера, ул. „Червен бряг“ №2а

312500018

с. Златари

Народно читалище „Васил Левски-1935“, ул. „Космос“ №4

312500019

с. Кабиле

Зала до кметството, ул. „Севтополис“ №9Б

312500020

с. Калчево

Зрителна зала, ул. „Иван Костов Динев“ №2

312500021

с. Каравелово

Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1929", ул. „Ж. Петков“ №19

312500022

с. Козарево

Клуб на пенсионера, ул. „Възраждане“ №41

312500023

с. Коневец

Читалище „Д-р Петър Берон-1941", ул. „Тунджа“ №38

312500024

с. Крумово

Народно читалище „Съгласие-1929", ул. „Възраждане“ №19

312500025

с. Кукорево

Кметство-ритуална зала, ул. „Тунджа“ №2А

312500026

с. Кукорево

НЧ „Виделина-1928“- пенсионерски клуб, ул. „Д. Благоев“ №10

312500027

с. Маломир

НЧ „Просвета-1920“, ул. „Карапча“ №11

312500028

с. Меден кладенец

Народно читалище „Изгрев-1928“, ул. „Първи май“ №3

312500029

с. Межда

Кметство, ул. „В. Левски“ №2

312500030

с. Миладиновци

Читалище „Паисий Хилендарски-1928“, ул. „Хр. Ботев“ №1

312500031

с. Могила

НЧ „Пробуда-1928“, ул. „Възраждане“ №17

312500032

с. Овчи кладенец

НЧ „Мисъл-1931“- малък салон, ул. „Девети септември“ №40

312500033

с. Окоп

НЧ „Христо Ботев“, ул. „Тунджа“ №27

312500034

с. Победа

НЧ „Васил Левски-1931“, ул. „Раковски“ №24

312500035

с. Робово

Клуб на пенсионера, ул. „Дружба“ №17

312500036

с. Роза

ОУ „Паисий Хилендарски“, ул. „П. Момчилов“ №54

312500037

с. Роза

ОУ „Паисий Хилендарски“, ул. „П. Момчилов“ №54

312500038

с. Савино

Читалище „Н.Й.Вапцаров-1928“-малка зала, ул. „Простор“ №10

312500039

с. Симеоново

НЧ „Искра-1931“- малък салон, ул. „Хаджи Димитър“ №1

312500040

с. Скалица

НЧ „Светлина-1928“-малък салон, ул. „Хр. Ботев“ №23

312500041

с. Сламино

Читалище-Клуб на пенсионера, ул. „Славянска“ №13

312500042

с. Стара река

Зала в читалището, ул. „Хан Аспарух“ №1

312500043

с. Тенево

СОУ „Васил Левски“, ул. „Г. Димитров“ №5

312500044

с. Тенево

Клуб на пенсионера, ул. „К. Тенев“ №18

312500045

с. Търнава

НЧ „Зора-1927“, ул. „Освобождение“ №7

312500046

с.Хаджи Димитрово

НЧ „Васил Левски-1950“, ул. „Проф. Нойков“ №15

312500047

с. Ханово

Клуб на пенсионера, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №14А

312500048

с. Чарган

Зала в кметство, ул. „П. Куртев“ №27

312500049

с. Челник

НЧ „Зора-1930“- малък салон, ул. „Хр. Ботев“ №29

 

 

Община Ямбол

№ СИК

Населено място

Адрес

312600001

гр. Ямбол

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”)  бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

312600002

гр. Ямбол

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс -ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

312600003

гр. Ямбол

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

312600004

гр. Ямбол

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

312600005

гр. Ямбол

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

312600006

гр. Ямбол

ул. „Търговска” № 79 ОУ („Хр. Смирненски”)

312600007

гр. Ямбол

ул. „Срем” № 1 (Клуб на ул. „Срем”)

312600008

гр. Ямбол

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс -ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

312600009

гр. Ямбол

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс -ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий

312600010

гр. Ямбол

ул. „Славянска” № 4  Обреден комплекс - "Ритуална зала"

312600011

гр. Ямбол

ул. „Славянска” № 4  Обреден комплекс -"Ритуална зала"

312600012

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№ 79 (ОУ „Хр. Смирненски”)

312600013

гр. Ямбол

ул. „Хр. Смирненски ” № 2 (ДКЦ1)                                       

 (Бивша Поликлиника)

312600014

гр. Ямбол

ул. „Ст. Караджа” № 72 (СУ „Кл. Охридски”)

312600015

гр. Ямбол

ул. "Йордан Йовков" № 34    Народно читалище "Диана-1944“     /Къща -"Парахода"/

312600016

гр. Ямбол

ул. „ Ал. Стамболийски” № 29      ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари"  (Бивш "Клуб на хора с увреждания")

312600017

гр. Ямбол

ул. „Търговска №27,ОДК / Бивша сграда на НУ „ Св. Св. Кирил и Методи“/

312600018

гр. Ямбол

ул. „Цар Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

312600019

гр. Ямбол

ул. „Цар. Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

312600020

гр. Ямбол

ул. „Цар Ив. Александър” № 42 (Професионална техническа гимназия, бивш ТМТ „Ив. Райнов”

312600021

гр. Ямбол

ж. к. „Златен рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина

312600022

гр. Ямбол

ж. к. „Златен рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина)

312600023

гр. Ямбол

ж. к „Златен рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

312600024

гр. Ямбол

ж. к „Златен рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

312600025

гр. Ямбол

ж. к „Златен рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

312600026

гр. Ямбол

ж. к „Златен рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

312600027

гр. Ямбол

ул. „Цар Иван Александър”№42 (Професионална техническа гимназия, бивш ТМТ „Ив. Райнов”)

312600028

гр. Ямбол

ул. „Цар Иван Александър”№42 (Професионална техническа гимназия, бивш ТМТ „Ив. Райнов”)

312600029

гр. Ямбол

ул. „Цар Иван Александър”№42 (Професионална техническа гимназия, бивш ТМТ „Ив. Райнов”)

312600030

гр. Ямбол

ул.„Пирин”№4 (Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски”)

312600031

гр. Ямбол

ул. „Д-р Дончев” №10 (Зала в бивш Дом Майка и дете) 

312600032

гр. Ямбол

ул.„Д.Благоев”№16 (Зала на Пътно управление)

312600033

гр. Ямбол

ул.„Я.Сакъзов”№8 (ОУ „П. Р. Славейков”)

312600034

гр. Ямбол

ул.„Я.Сакъзов”№8 (ОУ „П. Р. Славейков”)

312600035

гр. Ямбол

ул.„Я.Сакъзов”№8 (ОУ „П. Р. Славейков”)

312600036

гр. Ямбол

ул.„Я.Сакъзов”№8 (ОУ „П. Р. Славейков”)

312600037

гр. Ямбол

ул.„Я.Сакъзов”№8 (ОУ „П. Р. Славейков”)

312600038

гр. Ямбол

пл. „Захари Стоянов” №2 (Читалище “Зора”) -1945

312600039

гр. Ямбол

пл. „Захари Стоянов” №2 (Читалище “Зора”) -1945

312600040

гр. Ямбол

ул.„Ст.Караджа”№72 (СУ „Климент Охридски”)

312600041

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600042

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600043

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600044

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600045

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600046

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600047

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600048

гр. Ямбол

ул. „Кожух планина”№17 (ОУ“Д-р П. Берон”)

312600049

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600050

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600051

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600052

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600053

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600054

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600055

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600056

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600057

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600058

гр. Ямбол

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

312600059

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№ 79 (ОУ „Хр. Смирненски”

312600060

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600061

гр. Ямбол

ул .„Милин камък” №2 (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш Техникум по химически технологии и системи)

312600062

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №2 (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

312600063

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №6 (Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС „Хр. Ботев”)

312600064

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №6 (Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС „Хр. Ботев”)

312600065

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №6 (Професионална гимназия по земеделие бивш ТМСС „Хр. Ботев”)

312600066

гр. Ямбол

ж.к. „Хале” до бл.7 (Клуб ж.к. „Хале”)

312600067

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№85 (Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

312600068

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№85 (Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

312600069

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№85 (Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

312600070

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№85 (Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

312600071

гр. Ямбол

ул. „Търговска”№85 (Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

312600072

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №2 (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи

312600073

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №2 (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи

312600074

гр. Ямбол

ул. „Милин камък” №2 (Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи

312600075

гр. Ямбол

ул. „Л.Каравелов”№31 (ОУ“Л.Каравелов”)

312600076

гр. Ямбол

ул. „Л.Каравелов”№31 (ОУ“Л.Каравелов”)

312600077

гр. Ямбол

ул. „Л.Каравелов”№31 (ОУ“Л.Каравелов”)

312600078

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600079

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600080

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600081

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600082

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600083

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600084

гр. Ямбол

ул. „Граф Игнатиев” №38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

312600085

гр. Ямбол

ул. „Битоля” №35 (ОУ „Н. Петрини”)

312600086

гр. Ямбол

ул. „Битоля” №35 (ОУ „Н. Петрини”)

312600087

гр. Ямбол

ул. „Битоля” №35 (ОУ „Н. Петрини”)

312600088

гр. Ямбол

ул. „Битоля” №35 (ОУ „Н. Петрини”)

312600089

гр. Ямбол

ул. „Битоля”№33 (Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" - бивш техникум по строителство)

312600090

гр. Ямбол

ул. „Битоля”№33 (Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" - бивш техникум по строителство)

312600091

гр. Ямбол

ул. „Битоля” № 35  (ОУ “Н. Петрини”)

312600092

гр. Ямбол

ул. „Лом" № 1  ( Квартален клуб)

312600093

гр. Ямбол

ул. „Битоля”№33 (Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" - бивш техникум по строителство)

312600094

гр. Ямбол

пл. „Стр.Кринчев”№2 (Читалище „Пробуда”)

312600095

гр. Ямбол

пл. „Стр.Кринчев”№2 (Читалище „Пробуда”) - етаж 2

312600096

гр. Ямбол

пл. „Стр.Кринчев”№2 (Читалище „Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

312600097

гр. Ямбол

пл. „Стр.Кринчев”№2 (Читалище „Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

312600098

гр. Ямбол

ул. „П. Яворов” №5 (Квартален клуб)

312600099

гр. Ямбол

ул. „Ат. Кожухаров” №1 (Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”)

312600100

гр. Ямбол

ул. „Ат. Кожухаров” №1 (Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”)

312600101

гр. Ямбол

ул. „Ат. Кожухаров” №1 (Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”)

 

                                                                                                

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 30.09.2021 в 17:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 208-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения