Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 69-ПВР/НС
Ямбол, 03.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на ПСИК на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

С Решение №64-ПВР/НС от 01.11.2021г. на РИК-Ямбол е определена един брой ПСИК на територията на Община Стралджа в Тридесет и първи изборен район-Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., като е формирана и утвърдена единната й номерация и определен численият й състав от шест члена.

В РИК-Ямбол е постъпило предложение за състав на ПСИК от кмета на Община Стралджа на осн. чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, заведено под №68/14.10.2021г., от което се установява, че е постигнато пълно съгласие по състава и ръководството на ПСИК на територията на Община Стралджа. Към предложението е приложен протокол №1 от 07.10.2021г. от проведените консултации с представители на партии и коалиции, оригинали и заверени копия на пълномощни на лицата, представляващи партията и коалициите; актуални състояния; решения за създаване на коалициите; покана, в която са посочени дата, час и мястото за провеждане на консултациите и начина на оповестяването й. Подадени са и писмени предложения за състави на ПСИК от КП ГЕРБ-СДС, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски констатира, че е постигнато съгласие между участващите в консултациите партии и коалиции, като е спазена методиката при разпределение на местата в ПСИК и ръководството й съобразно Решение №64-ПВР/НС от 01.11.2021г. на РИК-Ямбол, и че са налице предпоставките на чл.89, чл.91 от Изборния кодекс и Решение №766-ПВР/НС/20.10.2021г. на ЦИК, във вр. с Решение №644-ПВР/НС/29.09.2021г. на ЦИК.

На основание чл.72,ал.1, т.4, чл.89, ал.2, чл.91, ал.11, чл.92,ал.6 от Изборния кодекс, Решение №766-ПВР/НС/20.10.2021г. на ЦИК и Решение №644-ПВР/НС/29.09.2021г. на ЦИК

РЕШИ:

1.Назначава членове на ПСИК в Община Стралджа, както следва:

ПСИК

Нас.място

Три имена

ЕГН

Длъжност

312200030

Стралджа

Димитър Стоянов Кавалджиев

 

Председател

312200030

Стралджа

Янко Стоянов Добрев

 

Зам.-председател

312200030

Стралджа

Димитринка Илиева Митева

 

Секретар

312200030

Стралджа

Хасан Мехмедов Хасанов

 

Член

312200030

Стралджа

Митко Николаев Митков

 

Член

312200030

Стралджа

Ивайло Николаев Русев

 

Член

 

2.Издава удостоверения на назначените по т.4 членове на ПСИК на територията на Община Стралджа.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения